Wykonano prace polegające na utwardzeniu działki gminnej nr 232 ( naprzeciwko szkoły w Olchawie) gruzem z odzysku oraz kruszywem celem utworzenia 10 miejsc postojowych. Koszt robót obejmował prace koparki.