Lp. ETAP TERMIN
1. Akcja edukacyjno – informacyjna 17.04 – 04.08.23 r.
2. Składanie przez Mieszkańców propozycji projektów 04.05 – 26.05.23 r.
3. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów 29.05 – 30.06.23 r.
4. Publikacja dopuszczonych do głosowania projektów do 07.07.23 r.
5. Upowszechnianie projektów i ich prezentacja 07.07 – 04.08.23 r.
6. Głosowanie mieszkańców na projekty 13.07 – 04.08.23 r.
7. Weryfikacja głosów do 25.08.23 r.
8. Ogłoszenie projektów do realizacji w 2024 roku do 01.09.23 r.