Lp. ETAP TERMIN
1. Akcja edukacyjno – informacyjna 1.07 – 21.10.2020 r.
2. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 6.07 – 24.07.2020 r.
3. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów 27.07-31.08.2020 r.
4. Publikacja dopuszczonych do głosowania projektów do 7.09.2020 r.
5. Upowszechnianie projektów i ich prezentacja 7.09-25.09.2020 r.
6. Głosowanie mieszkańców na projekty 9.09-25.09.2020 r.
7. Weryfikacja głosów do 16.10.2020 r.
8. Ogłoszenie projektów do realizacji w 2021 roku do 21.10.2020 r.