Lp. ETAP TERMIN
1. Akcja edukacyjno – informacyjna 23.05 – 16.09.2022 r.
2. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 01.06 – 30.06.2022 r.
3. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów 01.07-19.08.2022 r.
4. Publikacja dopuszczonych do głosowania projektów do 26.08.2022 r.
5. Upowszechnianie projektów i ich prezentacja 26.08-16.09.2022 r.
6. Głosowanie mieszkańców na projekty 29.08-16.09.2022 r.
7. Weryfikacja głosów do 14.10.2022 r.
8. Ogłoszenie projektów do realizacji w 2021 roku do 21.10.2022 r.