1.05.2016 – 17.10.2016

Akcja edukacyjno – informacyjna.

1.06.2016 – 30.06.2016

Składanie formularzy projektu obywatelskiego do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

1.07.2016 – 20.07.2016

Formalna weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

24.07.2016 – 31.08.2016

Prezentacja, upowszechnianie oraz weryfikacja merytoryczna złożonych projektów.

12.09.2016

Publikacja przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku weryfikacji projektów, tzn. zostanie przedstawiona  lista projektów, które będą poddane pod głosowanie.

13.09.2016 – 30.09.2016

Głosowanie mieszkańców na projekty.

1.10.2016 – 14.10.2016

Weryfikacja głosów.

do 17.10.2016

Ogłoszenie projektów do realizacji w 2017 roku.