1.06.2017 – 29.06.2017

Składanie formularzy projektu obywatelskiego do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

3.07.2017 – 31.07.2017

Formalna weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

7.08.2017 – 31.08.2017

Prezentacja, upowszechnianie oraz weryfikacja merytoryczna złożonych projektów.

11.09.2017

Publikacja przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku weryfikacji projektów, tzn. zostanie przedstawiona  lista projektów, które będą poddane pod głosowanie.

13.09.2017 – 29.09.2017

Głosowanie mieszkańców na projekty.

2.10.2017 – 16.10.2017

Weryfikacja głosów.

do 18.10.2017

Ogłoszenie projektów do realizacji w 2018 roku.