1.06.2018 – 29.06.2018
zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców

do 31.07.2018
weryfikacja formalna propozycji projektów przez
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

7.08.2018 – 31.08.2018
weryfikacja merytoryczna, prezentacja i upowszechnianie projektów

7.09.2018
publikacja projektów dopuszczonych do głosowania

11.09.2018 – 28.09.2018
głosowanie mieszkańców na projekty

do 16.10.2018
weryfikacja głosów

17.10.2018
ogłoszenie projektów do realizacji w 2019 roku