Lp. ETAP TERMIN
1. Akcja edukacyjno – informacyjna 15.05 – 30.09.2021 r.
2. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 1.06 – 30.06.2021 r.
3. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów 1.07-13.08.2021 r.
4. Publikacja dopuszczonych do głosowania projektów do 20.08.2021 r.
5. Upowszechnianie projektów i ich prezentacja 20.08-15.09.2021 r.
6. Głosowanie mieszkańców na projekty 23.08-15.09.2021 r.
7. Weryfikacja głosów do 15.10.2021 r.
8. Ogłoszenie projektów do realizacji w 2021 roku do 22.10.2021 r.