Lp. ETAP TERMIN
1. Akcja edukacyjno – informacyjna 08.04 – 10.09.24 r.
2. Składanie przez Mieszkańców propozycji projektów 29.04 – 29.05.24 r.
3. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów 31.05 – 28.06.24 r.
4. Publikacja dopuszczonych do głosowania projektów do 05.07.24 r.
5. Upowszechnianie projektów i ich prezentacja 05.07 – 26.07.24 r.
6. Głosowanie mieszkańców na projekty 08.07 – 09.08.24 r.
7. Weryfikacja głosów do 06.09.24 r.
8. Ogłoszenie projektów do realizacji w 2025 roku do 10.09.24 r.