Lp. ETAP TERMIN
1. Akcja edukacyjno – informacyjna 23.05 – 21.10.2019 r.
2. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 3.06 – 28.06.2019 r.
3. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów 01.07 – 30.08.2019
4. Publikacja dopuszczonych do głosowania projektów do 5.09.2019 r.
5. Upowszechnianie projektów i ich prezentacja 5.09 – 27.09.2019 r.
6. Głosowanie mieszkańców na projekty 10.09 – 27.09.2019 r.
7. Weryfikacja głosów do 15.10.2019 r.
8. Ogłoszenie projektów do realizacji w 2020 roku do 21.10.2019 r.