Głosów ogółem

2559

Głosów ważnych

2463

Głosów nieważnych

96

Frekwencja

27,87 %

Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 w Gminie Nowy Wiśnicz.

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2022 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji

Sołectwo/OsiedleNr projektuTytuł projektuSzacunkwoy koszt
Chronów18Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chronów 32574
Kobyle21Modernizacja stadionu w Kobylu 96587
Kopaliny11Budowa siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kopaliny 20877
Królówka7Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce 108792
19Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 3484 i 3190 przysiółka ,,Działy – Skotnica‘’ w miejscowości Królówka 46625
Leksandrowa4Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 121, 244/11 i 242/3 w miejscowości Leksandrowa 61032
Łomna15Budowa obiektów małej architektury na działce nr 405 w miejscowości Łomna 38180
Muchówka16Stadion sportowy w Muchówce 75580
Nowy Wiśnicz 3Remont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna 135000
27Budowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Nowy Wiśnicz58037.1
Olchawa8Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej po działce nr 264/10 w Olchawie 19000
Połom Duży13Remont drogi wewnętrznej po działce nr 616/7 w miejscowości Połom Duży 44780
Stary Wiśnicz9Kompleks sportowo – rekreacyjny na działce nr 1477/9 w miejscowości Stary Wiśnicz51373.2
17Budowa chodnika w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej nr 580271 K – ,,Krzywdówka’’119870.8
Wiśnicz Mały12Remont drogi gminnej nr 580277 K po działkach nr 200 i 394 w miejscowości Wiśnicz Mały 42510

Wyniki głosowania dla poszczególnych projektów z podziałem na miejscowości