Głosów ogółem

3161

Głosów ważnych

3061

Głosów nieważnych

100

Frekwencja

34,43 %

Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w Gminie Nowy Wiśnicz.

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2021 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji

Sołectwo/OsiedleNr projektuTytuł projektuSzacunkwoy koszt
Chronów15Poprawa infrastruktury w Chronowie – Stadion Sportowy – etap II16 142,00 zł
Kobyle6Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu48 496,00 zł
Kopaliny22Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 47/13, 49/22, 50/1 oraz 50/4 w miejscowości Kopaliny 21 202,00 zł
Królówka11Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Królówce77 715,00 zł
Leksandrowa8Remont poboczy drogi gminnej nr 580286K w miejscowości Leksandrowa30 000,00 zł
Łomna16Zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku komunalnego na działce nr 203 w miejscowości Łomna 19 349,00 zł
Muchówka14Remont i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce – etap II37 806,00 zł
Nowy Wiśnicz 10Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy Wiśnicz 96 814,00 zł
Olchawa1Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchawa23660
Połom Duży13Remont drogi wewnętrznej po działce nr 573/4 w miejscowości Połom Duży 21 843,00 zł
Stary Wiśnicz9Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 580282K w miejscowości Stary Wiśnicz85 804,00 zł
Wiśnicz Mały7Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 580277K – etap II w miejscowości Wiśnicz Mały21 059,00 zł

Wyniki głosowania dla poszczególnych projektów z podziałem na miejscowości