Głosów ogółem

3633

Głosów ważnych

3479

Głosów nieważnych

154

Frekwencja

35,62 %

Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w Gminie Nowy Wiśnicz.

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2020 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji

Sołectwo/OsiedleNr projektuTytuł projektuSzacunkowy koszt
Chronów20Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K w miejscowości Chronów (od przystanku do kościoła)33 050 zł
Kobyle30Modernizacja stadionu w Kobylu96 280 zł
Kopaliny9Poszerzenie drogi wewnętrznej po dz. nr 37 wraz z wykonaniem 'mijanki' w miejscowości Kopaliny40 520 zł
Królówka10Remont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka Skotnica – Nowy Świat w miejscowości Królówka10 8836 zł
Królówka16Remont drogi wewnętrznej po działce nr 209 oraz 1718 w miejscowości Królówka46 000 zł
Leksandrowa5Remont drogi wewnętrznej po działce nr 79 w miejscowości Leksandrowa60 210 zł
Łomna13Remont drogi gminnej nr 580276K (dz. nr 324) Łomna – Borówna38 655 zł
Muchówka27Remont i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce 75 590 zł
Nowy Wiśnicz 17Remont drogi wewnętrznej po działce nr 492 w miejscowości Nowy Wiśnicz – ul. Kazimierza Brodzińskiego – II etap10 5000 zł
Nowy Wiśnicz 3Remont posadzek w garażach budynku OSP w Nowym Wiśniczu26 000 zł
Olchawa1Remont drogi wewnętrznej po działce nr 156/2 w miejscowości Olchawa ("Działy") – kontynuacja47 130 zł
Połom Duży12Remont drogi gminnej nr 580300K po działce nr 6 w miejscowości Połom Duży – kontynuacja43 470 zł
Stary Wiśnicz11Położenie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Stary Wiśnicz na odcinku od Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II do Plebanii 120 000 zł
Stary Wiśnicz19Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Starym Wiśniczu – Krzywdówka35 000 zł
Wiśnicz Mały21Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 580277K w miejscowości Wiśnicz Mały42 535 zł

Wyniki głosowania dla poszczególnych projektów z podziałem na miejscowości