Plac zabaw przy przedszkolu w Starym Wiśniczu

Powstał nowy plac zabaw przy przedszkolu w Starym Wiśniczu. W ramach inwestycji przygotowany został teren, zamontowane zostały obiekty małej architektury służące codziennej rekreacji dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Starym Wiśniczu. Do dyspozycjiCzytaj więcej…

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Połom Duży

W ramach realizacji zadania pn. “Budowa oświetlenia ulicznego” z Budżetu Obywatelskiego sołectwa Połom Duży na rok 2016, na istniejącej sieci niskiego napięcia zostało zamontowanych sześć opraw oświetlenia ulicznego typu SGS 102 wzdłuż drógCzytaj więcej…

Budowa szatni przy boisku sportowym w Muchówce

Zrealizowano kolejny etap budowy szatni przy boisku sportowym w Muchówce. Prace polegały na budowie ścian budynku, stropu, dachu. Zamontowana została także stolarka okienna i drzwiowa. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym.  

Przebudowa drogi gminnej nr 580281K w m. Królówka

Wykonano przebudowę drogi gminnej Królówka – Sośliny 580281 K po dz. nr 1559, na której wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 450 mb, w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Projekt chodnika Chronów-Krasna Góra

Wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami na budowę chodnika od drogi powiatowej w kierunku kościoła w miejscowości Chronów. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego sołectwa Chronów na rok 2016 pn. „Projekt chodnikaCzytaj więcej…

Wykonanie siłowni zewnętrznej w m.Kobyle

Zainstalowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z mini placem zabaw oraz urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak: oświetlenie, monitoring placu, ławki oraz ogrodzenie terenu. Siłownia powstała na działce nr 1076/2.