Wykonano nowe nakładki asfaltowe na ul. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. Zakres prac obejmujmował odcinki:

  • od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w kierunku Olchawy – 90 mb;
  • od skrzyżowania z ul. J. Kossaka w kierunku Olchawy – 330 mb.

Wykonana została także modernizacja odcinka chodnika na długości 47 mb przy ul. Jana Matejki.