Projekty, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego zostały przedstawione poniżej.