Projekty, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego zostały przedstawione poniżej.

Zakwalifikowane

Nr projektuWNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTUURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAWARTOŚĆ PROJEKTU
1Damian Mariusz CapigaWymiana poszycia dachowego na budynku OSP Nowy WiśniczRemont dachu budynku OSP w miejscowości Nowy WiśniczBudynek remizy OSP Nowy Wiśnicz, 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Kazimierza Wielkiego 6135419.9
2Bartłomiej ŁąckiRemont drogi gminnej po działce nr 2581 - droga na ZagrodyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 2581 w miejscowości Królówka (droga na Zagrody)Droga gminna po działce nr 2581 w Królówce - droga do Zagrody 46625.4
3Waldemar KokoszkaRemont nawierzchni drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz - ul. SłonecznaRemont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz - ul. SłonecznaNowy Wiśnicz - droga gminna nr 580299 K - ul. Słoneczna od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Bochnia - Limanowa135000
4Józef ZbośRemont drogi wewnętrznej po działce nr 121, 244/11 i 242/3 w miejscowości Leksandrowa Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 121, 244/11 i 242/3 w miejscowości Leksandrowa Droga 121 od posesji , nr 43 przez działki drogowe 121 i 244/11 i 242/3 na odcinku około 280 m61032
5Adam MusiałBudowa odcinka sieci kanalizacji opadowej poprzez wykonanie drenażu oraz elementów odwadniających drogę wewnętrzną po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyModernizacja drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyKopaliny, nr dz. 30/520000
6Marzena PiechRemont drogi nr 156/2 i dalej 156/3 w Olchawie („Działy”) - kontynuacjaRemont drogi wewnętrznej po działkach nr 156/2 i 156/3 w miejscowości Olchawa („Działy”)Olchawa - „Działy” droga 156/2 i 156/328761
7Aneta ŁąckaRemont placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w KrólówcePlac zabaw przy Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w KrólówceSzkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce, Królówka 444, działka nr 2611/1108792
8Andrzej KupczykBudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej po działce nr 264/10 w OlchawieBudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej po działce nr 264/10 w OlchawieOlchawa, droga nr 264/1019000
9Szczepan SułekOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 1477/9 w miejscowości Stary WiśniczKompleks sportowo-rekreacyjny na działce nr 1477/9 w miejscowości Stary WiśniczDziałka nr 1477/9 - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu. 51373.2
10Agnieszka ObrałBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości LeksandrowaBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości LeksandrowaDrogi dojazdowe do osiedla między basenem, a cmentarzem więziennym w Leksandrowej o łącznej długości około 582 mb: 1) droga wewnętrzna po działce nr 22 - długość około 117 mb - lampy solarne; 2) droga wewnętrzna po działkach nr 45/4 oraz 28/2 - długość około 188 mb - lampy solarne; 3) droga wewnętrzna po działkach nr 34/1, 33/1, 21/2, 33/3, 21/17 - długość około 277 mb - lampy uliczne z podłączeniem do sieci energetycznej (ze względu na obecność wysokich drzew prawdopodobnie działanie lamp solarnych nie byłoby efektywne). 61032
11Joanna PyrzBudowa siłowni plenerowej przy świetlicy Wiejskiej w KopalinachBudowa siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości KopalinyKopaliny, dz. nr 1/3220877
12Jan SysłoRemont drogi gminnej nr 580277 K po działkach nr 200 i 394 w miejscowości Wiśnicz MałyRemont drogi gminnej nr 580277 K po działkach nr 200 i 394 w miejscowości Wiśnicz MałyWiśnicz Mały - działka nr 200, 39442510
13Daniel ChrzanRemont drogi nr 616/7 w miejscowości Połom DużyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 616/7 w miejscowości Połom DużyPołom Duży, droga nr 616/744780
14Małgorzata GrabiecModernizacja budynku Świetlicy WiejskiejRemont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości KobyleBudynek Świetlicy Wiejskiej w Kobylu96587
15Izabela ProkopBudowa obiektów małej architektury na dz. nr 405 w miejscowości Łomna - etap IBudowa obiektów małej architektury na działce nr 405 w miejscowości Łomna Działka nr 405 w miejscowości Łomna38180
16Władysław StaryModernizacja stadionu sportowego w MuchówceStadion sportowy w MuchówceStadion sportowy klubu ,,Ceramika'' Muchówka. Działki nr 555/2, 605/4, 607/2.75580
17Bernadetta BłoniarzBudowa chodnika w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej nr 580271 K - "Krzywdówka"Budowa chodnika w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej nr 580271 K - "Krzywdówka"Droga gminna nr 580271 K w Starym Wiśniczu - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2080 K relacji Kopaliny - Stary Wiśnicz) w kierunku Brzeźnicy odcinek 480 m. W ramach środków BO na rok 2022 planuje się wykonanie ok. 100 m.119870.8
18Tadeusz KoziołRemont i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości ChronówModernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości ChronówSzkoła Podstawowa w Chronowie32574
19Adam BrzegowyKontynuacja remontu drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka „Działy – Skotnica” Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 3484 i 3190 przysiółka „Działy – Skotnica” w miejscowości KrólówkaPrzedmiotem realizacji jest kontynuacja remontu drogi wewnętrznej nr 3484 i 3190 na odcinku 200 mb.46625
20Przemysław NowakOrganizacja letniego wydarzenia pt.: ,,Wiśnickie Święto Muzyki 2022''Organizacja letniego wydarzenia pt.: ,,Wiśnickie Święto Muzyki 2022''Projekt będzie realizowany na rynku w Nowym Wiśniczu 79900
21Konrad GicalaModernizacja stadionu w Kobylu - etap IIModernizacja stadionu w Kobylu Stadion w Kobylu, działka nr 94396587
22Henryk AdamczykWykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 685/5 w Nowym Wiśniczu wraz z jej odwodnieniem i wytyczeniem miejsc parkingowychWykonanie nawierzchni na działce nr 685/5 w Nowym Wiśniczu Działka nr 685/5 - łącznik między ulicą Kazimierza Wielkiego, a ulicą Nową w Nowym Wiśniczu58037.1
23Renata DobrzańskaOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra - etap IIIPrzebudowa drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra w km od 0+877 w kierunku „Krasnej Góry” w miejscowości Chronów Działka 497, 501 obręb Chronów32574
24Renata DobrzańskaWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Chronów wzdłuż drogi oznaczonej nr działki 164 - 5 lamp (od skrzyżowania z drogą oznaczoną nr dz. 175)Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580288 K w miejscowości ChronówObręb Chronów wzdłuż drogi oznaczonej nr działki 164 (od skrzyżowania z drogą oznaczoną nr dz. 175)32574
25Jacek TrzeciakBudowa placu rekreacyjno - sportowego w Połomiu DużymBudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Połomiu Dużym Połom Duży, działka nr 600/144780
27Agnieszka MajkaBudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Nowy WiśniczBudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Nowy WiśniczDziałka nr 34 w miejscowości Nowy Wiśnicz - Cmentarz Komunalny58037.1
28Wiesław ŁąckiRemont drogi gminnej po dz. nr 1259/1 1259/2 na „Pańskiej Roli” w KrólówceRemont drogi wewnętrznej po działkach nr 1259/1 i 1259/2 w miejscowości Królówka - na ,„Pańskiej Roli”Dz. nr 1259/1 i 1259/2, łącznik od drogi powiatowej do drogi gminnej na „Pańskiej Roli”40000

Niezakwalifikowane

NR PROJEKTUWNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTULOKALIZACJAWARTOŚĆ PROJEKTUDATA WPŁYWUUWAGI  
26Paweł Adamczyk-Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu; parkingi i otoczenie19345730.06.2021 r.Wniosek został odrzucony ze względów formalnych. Propozycja zgłoszonego przez Wnioskodawcę projektu nie spełnia wymogów wskazanych w "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz" § 6 ust.7 z uwzględnieniem § 5 ust. 5. UZASADNIENIE: Wniosek nie zawierał listy poparcia dla zgłoszonego projektu.

Zakwalifikowane

Nr ProjektuWNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTUURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAWARTOŚĆ PROJEKTUDATA WPŁYWU WNIOSKU
1Ewa MirekBudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości OlchawaBudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości OlchawaOświetlenie w miejscowości Olchawa po działkach nr 51, 57, 58 od skrzyżowania w stronę Nieszkowic Wielkich przy drodze powiatowej 23 660,00 zł10.07.2020 r.
2Małgorzata GrabiecModernizacja budynku świetlicy wiejskiejRemont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości KobyleBudynek świetlicy wiejskiej w Kobylu oraz OSP Kobyle48 496,00 zł16.07.2020 r.
3Katarzyna MatrasRemont ogrodzenia przedszkola w Starym WiśniczuRemont ogrodzenia przedszkola w Starym WiśniczuStary Wiśnicz 38954 000,00 zł16.07.2020 r.
5Jerzy GotfrydWykonanie geometrycznego projektu technicznego do przyszłego oświetlenia ul. Ziołowej - do dokumentacji technicznejOpracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Ziołowej w miejscowości Nowy Wiśniczul. Ziołowa - odcinek zamieszkały - 400 m12 000,00 zł20.07.2020 r.
6Agnieszka TokarzWymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w KobyluWymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w KobyluSzkoła Podstawowa w Kobylu, Kobyle 81, działka nr 742/648 496,00 zł20.07.2020 r.
7Jan SysłoBudowa ścieżki rowerowej droga gminna Wiśnicz MałyBudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 580277K – etap II w miejscowości Wiśnicz MałyDroga gminna Nr 580277K21 059,00 zł20.07.2020 r.
8Elżbieta ŁacnaUtwardzenie poboczy drogi gminnej 580286K działka nr 312 w LeksandrowejRemont poboczy drogi gminnej nr 580286K w miejscowości LeksandrowaOd drogi powiatowej prowadzącej do Lipnicy Murowanej, koło "Domu Modlitwy" do skrzyżowania (rozjazdu) dróg koło p. Mierzwy30 000,00 zł21.07.2020 r.
9Adam ChojeckiOpracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 580282K - Stary Wiśnicz - Kobyle (strona południowa)Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 580282K w miejscowości Stary WiśniczStary Wiśnicz - storna południowa (od plebani w kierunku Kobyla) - kontynuacja chodnika85 804,00 zł22.07.2020 r.
10Wiesław MikulskiModernizacja placu zabaw Nowy WiśniczModernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy WiśniczNowy Wiśnicz ul. Lipnicka - działka nr 72296 814,00 zł22.07.2020 r.
11Jan WołekPrace budowlane z rozbudową i przebudową budynku remizy OSP użyteczności publicznej w KrólówceRozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Królówce Budynek remizy OSP77 715,00 zł22.07.2020 r.
12Agnieszka ObrałWykonanie projektu oświetlenia ulicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz montażem 2 lamp solarnych dla osiedla poniżej cmentarza więziennego w LeksandrowejBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leksandrowa3 drogi dojazdowe do osiedla między basenem a cmentarzem więziennym w Leksandrowej o łącznej długości około 582 mb: 1) droga wewnętrzna po działce nr 22 - długość około 117 mb - 1-2 lampy solarne, 2) droga wewnętrzna po działkach nr 45/4 oraz 28/2 - długość około 188 mb - 2 lampy solarne, 3) droga wewnętrzna po działkach nr 34/1, 33/1, 21/2, 33/3 oraz 21/17 - długość około 277 mb - min. 2 lampy uliczne z podłączeniem do sieci energetycznej (ze względu na obecność wysokich drzew prawdopodobnie działanie lamp solarnych nie byłoby efektywne)30 110,00 zł22.07.2020 r.
13Zofia JanuszDroga wewnętrzna dz. nr 573/4Remont drogi wewnętrznej po działce nr 573/4 w miejscowości Połom DużyPołom Duży, droga wewnętrzna 573/421 843,00 zł23.07.2020 r.
14Władysław StaryRemont i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce - etap IIRemont i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce - etap IISzkoła Podstawowa w Muchówce nr 135. Działka nr 884/4 - część południowa przed szkołą37 806,00 zł23.07.2020 r.
15Dariusz ZygmuntWiata rekreacyjno - sportowaPoprawa infrastruktury w Chronowie - Stadion Sportowy - etap IIStadion sportowy w Chronowie16 142,00 zł23.07.2020 r.
16Edyta CzubanZakup materiałów do modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku byłej szkoły w ŁomnejZakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku komunalnego na działce nr 203 w miejscowości ŁomnaŁomna 13319 349,00 zł23.07.2020 r.
18Justyna SerwatkaZakup materiałów niezbędnych do modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku OSP ChronówZakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku OSP w ChronowieRemiza OSP w Chronowie16 142,00 zł24.07.2020 r.
19Łukasz JeziorekRemont drogi gminnej nr 79 w miejscowości Leksandrowa - etap IIRemont drogi wewnętrznej po działce nr 79 w miejscowości Leksandrowa - etap IIDroga gminna nr 79 w Leksandorwej (droga od Henrykówki)30 110,00 zł24.07.2020 r.
20Damian CapigaWymiana poszycia dachowego na budynku OSP Nowy WiśniczRemont dachu budynku OSP w Nowym WiśniczuBudynek remizy OSP Nowy Wiśnicz, 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Kazimierza Wielkiego 696 800,00 zł24.07.2020 r.
21Jacek BiłosPrzygotowanie drogi dojazdowej nr 3728 do działek nr 480/2, 480/3, 481/2, 481/3, 484/1, 484/3, 483/1, 479/2, 479/3, 482/2, 482/1 oraz kontynuacja prac porządkowych na tych działkach pod planowane inwestycjePrzygotowanie terenu pod planowane boisko sportowe na działkach gminnych w miejscowości Królówka – etap IIDziałki oraz droga znajdująca się przy drodze powiatowej 2082K77 715,00 zł24.07.2020 r.
22Dariusz DąbrowskiWykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lamp hybrydowych na działkach: 47/13, 49/22, 50/1 oraz 50/4 w miejscowości KopalinyBudowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 47/13, 49/22, 50/1 oraz 50/4 w miejscowości KopalinyDziałki - drogi gminne o numerach: 47/13, 50/1, 49/1 oraz 50/4 (dołączona jako załącznik mapa z Geoportalu360.pl)21 202,00 zł24.07.2020 r.

Niezakwalifikowane

NR PROJEKTUWNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTULOKALIZACJAWARTOŚĆ PROJEKTUDATA WPŁYWUUWAGI
4Dariusz DąbrowskiZakup i montaż lamp hybrydowych do oświetlenia uicznego na działkach nr 47/13 i 49/1Droga gminna na działce nr 47/13 i 49/1 w Kopalinach21 202,00 zł17.07.2020 r.Wnioskodawca wycofał wniosek.
17Przemysław NowakOrganizacja letniego wydarzenia pt. "WIŚNICKIE ŚWIĘTO MUZYKI 2021"Rynek w Nowym Wiśniczu59 900,00 zł24.07.2020 r.Wniosek został odrzucony ze względów formalnych. Propozycja zgłoszonego przez Wnioskodawcę projektu nie spełnia wymogów wskazanych w § 3. Radni Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w dniu 27 maja 2020 r. podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz zgodnie z którą wykreślony został m. in. w § 3 w ust. 2 pkt. 3, a więc dotyczący wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym. Dokonane zmiany są pokłosiem obecnej sytuacji związanej ze stanem pandemii koronawirusa i obowiązującymi ograniczeniami w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych czy też sportowych. Radni podejmując decyzje o zmianach w zasadach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego nie posiadali wiedzy jak długo ograniczenia będą obowiązywały i jak będzie się rozwijała sytuacja na przestrzeni kolejnych miesięcy czy też przyszłego roku. W związku z powyższym podjęli decyzje o usunięciu ww. zapisu.

Zakwalifikowane

Nr projektuWNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTU WNIOSKODAWCYURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAWARTOŚĆ PROJEKTUDATA WPŁYWU WNIOSKU
1Marzena PiechRemont drogi nr 156/2 w m. Olchawa ("Działy") - kontynuacjaRemont drogi wewnętrznej po działce nr 156/2 w miejscowości Olchawa ("Działy") - kontynuacjaOlchawa - "Działy" droga 156/24713004.06.2019 r.
2Waldemar KokoszkaRemont nawierzchni drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz - ul. SłonecznaNowy Wiśnicz - droga gminna nr 580299 K - ul. Słoneczna od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Bochnia - Limanowa13600007.06.2019 r.
3Damian CapigaRemont posadzek w garażach budynku OSP w Nowym WiśniczuOchotnicza Straż Pożarna w Nowym Wiśniczu, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 32-720 Nowy Wiśnicz 2600014.06.2019 r.
4Stanisław TaborRemont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce (kolejny etap)Droga gminna nr 580285K po działce nr 618 w Królówce10883617.06.2019 r.
5Łukasz JeziorekRemont drogi wewnętrznej po działce nr 79 w miejscowości LeksandrowaDroga wewnętrzna (działka nr 79) w Leksandrowej6021018.06.2019 r.
6Renata KokoszkaPlac zabaw przy siłowni zewnętrznej, boisko, utwardzony asfaltowy placRemont istniejącej infrastruktury na działce nr 1076/2 w miejscowości KobyleOgrodzony plac zabaw na działce nr 1076/2 w miejscowości Kobyle9628021.06.2019 r.
7Katarzyna MatrasRemont ogrodzenia przedszkola w Starym WiśniczuStary Wiśnicz 3895040021.06.2019 r.
8Grzegorz NowakWykonanie nawierzchni z kostki wokół placu budynku OSP Nowy WiśniczOchotnicza Straż Pożarna w Nowym Wiśniczu, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 32-720 Nowy Wiśnicz 13600021.06.2019 r.
9Krzysztof MiśPoszerzenie drogi wewnętrznej i dojazdowej, wykonanie "mijanki" i nowej nakładki asfaltowej, dz. nr 37 w KopalinachPoszerzenie drogi wewnętrznej po dz. nr 37 wraz z wykonaniem "mijanki" w miejscowości Kopaliny Kopaliny, dz. nr 374052021.06.2019 r.
10Adam BrzegowyRemont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka "Skotnica - Nowy Świat"Remont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka "Skotnica - Nowy Świat" w miejscowości KrólówkaDroga wewnętrzna od drogi wojewódzkiej nr 3544 po działkach nr 3373 i nr 3359 na odcinku 500 mb do skrzyżowania10883621.06.2019 r.
11Szczepan SułekPołożenie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Stary Wiśnicz na odcinku od Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II do PlebaniiDroga gminna nr 580282 K w miejscowości Stary Wiśnicz od Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II do Plebanii12000024.06.2019 r.
12Jolanta PaprotaModernizacja i dalszy remont drogi gminnejRemont drogi gminnej nr 580300K po działce nr 6 w miejscowości Połom Duży - kontynuacjaDroga położona na działce nr 6 w miejscowości Połom Duży (pogranicze Leksandrowej i Połomia Dużego)4347024.06.2019 r.
13Izabela ProkopRemont drogi gminnej nr 580276 (dz. nr 324) Łomna - BorównaRemont drogi gminnej nr 580276K (dz. nr 324) Łomna - BorównaŁomna - droga gminna Łomna - Borówna3865524.06.2019 r.
14Wiesław MikulskiModernizacja placu zabawModernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy WiśniczNowy Wiśnicz ul. Lipnicka13624824.06.2019 r.
15Adam MusiałOdwodnienie i utwardzenie drogi wewnętrznej po dz. nr 30/5 w miejscowości KopalinyKopaliny4052026.06.2019 r.
16Witold StochelRemont drogi gminnej w KrólówceRemont drogi wewnętrznej po działce nr 209 oraz 1718 w miejscowości KrólówkaDroga nr dz. 209 od końca asfaltu przez drogę nr dz. 1718 w Królówce pn. Granica4600026.06.2019 r.
17Janusz StokłosaII etap remontu ul. Kazimierza BrodzińskiegoRemont drogi wewnętrznej po działce nr 492 w miejscowości Nowy Wiśnicz - ul. Kazimierza Brodzińskiego - II etapNowy Wiśnicz ul. Kazimierza Brodzińskiego - droga nr 49210500026.06.2019 r.
18Mieczysław TworzydłoCmentarz - remont chodnikówRemont chodników na cmentarzu w miejscowości Nowy WiśniczCmentarz w Nowym Wiśniczu ul. Bocheńska12742827.06.2019 r.
19Bernadetta BłoniarzOpracowanie dokumentacji projektowej do budowy chodnika w Starym Wiśniczu - KrzywdówkaOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Starym Wiśniczu - KrzywdówkaProjekt będzie dotyczył wykonania dokumentacji budowy chodnika lub ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 580271K od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2080K do skrzyżowania z drogą wewnętrzną po działce 908 (na przysiółku Krzywdówka)3500027.06.2019 r.
20Tadeusz KoziołBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273KBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K w miejscowości Chronów (od przystanku do kościoła)Budowa chodnika dotyczy odcinka od przystanku do kościoła w ciągu drogi gminnej Nr 580273K3305027.06.2019 r.
21Jan SysłoBudowa chodnika przy drodze gminnej w Wiśniczu MałymBudowa chodnika przy drodze gminnej nr 580277K w miejscowości Wiśnicz MałyDroga gminna Nr 580277K4253528.06.2019 r
22Mirosława BeretaOświetlenie uliczne przy drodze gminnej 580282K w Starym WiśniczuOpracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 580282K w Starym WiśniczuOpracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 580282K w Starym Wiśniczu5100028.06.2019 r.
24Henryk AdamczykOpracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Słonecznej w Nowym WiśniczuCała ulica Słoneczna, 32-720 Nowy Wiśnicz4000028.06.2019 r.
25Zdzisław RucińskiWymiana bram garażowych w Remizie OSP w Połomiu DużymBudynek Remizy OSP - Połom Duży985028.06.2019 r.
26Katarzyna RynduchKontynuacja asfaltu oraz budowa koryta odprowadzającego wodę deszczowąRemont drogi wewnętrznej po działce nr 589/2, 587 oraz 597/1 (asfalt oraz rowy) w miejscowości Stary WiśniczStary Wiśnicz - Zalipie12070828.06.2019 r.
27Władysław StaryRemont i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w MuchówceSzkoła Podstawowa w Muchówce, Muchówka 135, działka nr 84 - część południowa przed szkołą7559028.06.2019 r.
28Iwona PagaczRemont drogi nr 580283K Królówka - Wola Nieszkowska - (I etap)Remont drogi gminnej nr 580283K Królówka - Wola Nieszkowska - (I etap)Droga publiczna gminna nr 580283K, po działce nr 946 relacji: Królówka - Wola Nieszkowska10650028.06.2019 r.
29Iwona GórkaPrzebudowa drogi gminnej Kopaliny-Stary Wiśnicz (kontynuacja) wraz z wykonaniem chodnika, murku z palisady i kanalizacją opadowąKopaliny4052028.06.2019 r.
30Marcin KalinowskiModernizacja stadionu w KobyluStadion w Kobylu9628028.06.2019 r.
31Justyna SerwatkaBudowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej 580273K w Chronowie - Krasna Góra - kontynuacja etap IIIBudowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej 580273K w Chronowie - Krasna Góra - kontynuacja etap III (od szkoły w kierunku remizy)Chronów (Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie) - na styku z działką 498 obr. Chronów w kierunku remizy OSP Chronów32547,0328.06.2019 r.
32Adela Adamczyk NalepkaOpracowanie dokumentacji na budowę chodnika - przy drodze gminnej strona południowa 580282KOpracowanie dokumentacji na budowę chodnika - przy drodze gminnej nr 580282K w miejscowości Stary Wiśnicz - strona południowaOpracowanie dokumentacji na budowę chodnika na odcinku od budynku plebanii w stronę Kobyla o długości około 500 m5000028.06.2019 r.
Niezakwalifikowane
NR PROJEKTUWNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTULOKALIZACJAWARTOŚĆ PROJEKTUDATA WPŁYWUUWAGI
23Barbara CzachorKontynuacja asfaltu oraz budowa koryta odprowadzającego wodę deszczowąStary Wiśnicz - Zalipie51 000,00 zł28.06.2019 r.Wnioskodawca wycofał wniosek

Zakwalifikowane

Lp.WnioskodawcaNazwa projektu wnioskodawcyUrzędowa nazwa projektuLokalizacjaWartość projektuData wpływu
1Adam BrzegowyRemont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka "Skotnica-Nowy Świat" w m. KrólówkaDroga wewnętrzna od drogi wojewódzkiej nr 3544 po działkach nr 3373 i nr 3359/6 na odcinku 500 mb do skrzyżowania w m. Królówka107 600 zł14.06.2018 r.
2Jan CieślaWyżwirowanie i wywalcowanie drogi wewnętrznej dz. nr 30/5 i odprowadzenie wody z tej drogiRemont drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyDroga wewnętrzna dz. nr 30/5 w m. Kopaliny40 642 zł18.06.2018 r.
3Elżbieta ŁacnaKontynuacja budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz poszerzeniem drogiBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286 K w m. Leksandrowa – etap IVBudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 580286 K. Jest to skrzyżowanie oraz rozjazd dróg: w kierunku Lipnicy Murowanej, w kierunku ujęcia wody w Leksandrowej oraz w kierunku Bukowca (szlak biało-niebieski)60 168 zł18.06.2018 r.
4Danuta PapieżBudowa chodnika - wykonanie proejktu budowlanegoOpracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580282 K Stary Wiśnicz (Kobyle (strona południowa) w m. Stary WiśniczBudowa chodnika w ciągi drogi gminnej nr 1473/1 w m. Stary Wiśnicz - strona południowa, od plebani w stronę Kobyla20 000 zł21.06.2018 r.
5Stanisław TaborRemont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce (kolejny etap)Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce107 672 zł22.06.2018 r.
6Małgorzata GrabiecNawierzchnia asfaltowa parking przy siłowni. Plac zabaw z ogrodzeniem. Asfaltowanie drogi gminnej 580282 K - kontynuacjaPoprawa infrastruktury w Kobylu- parking, plac zabaw, drogaParking przy siłowni zewnętrznej w miejscowości Kobyle. Boisko przy siłowni zewnętrznej w m. Kobyle. Droga gminna nr 580282 K w miejscowści Kobyle.97 049 zł22.06.2018 r.
7Łukasz JeziorekRemont drogi wewnętrznej po działce nr 79 w miejscowości LeksandrowaLeksandrowa działka nr 79- droga wewnętrzna prowadzi do agroturystyki "Henrykówka"60 168 zł25.06.2018 r.
8Tomasz FidorModernizacja drogi gminnej po działce nr 3728-511/2Przebudowa drogi wewnętrznej po działkach nr 3728, 511/2 w miejscowości KrólówkaKrólówka droga wewnętrzna nr 3728-511/2 46 000 zł25.06.2018 r.
9Sławomir GolemiecPrzebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa (kontynuacja)Droga gminna nr 580282K strona południowa po dz. nr 1165 i 1393 (tj. od działki nr 1142 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną tj. łącznik w stronę kościoła) w miejscowości Kobyle 97 049 zł25.06.2018 r.
10Władysław StaryPrzebudowa drogi gminnej nr 580275K Królówka - Muchówka w miejscowości MuchówkaPrzedmiotem wniosku jest poszerzenie i asfaltowanie drogi gminnej na dł. około 350 mb - od dz. nr 787/3 w kier. Królówki76 005 zł25.06.2018 r.
11Damian CapigaPrace remontowe przy remizie OSP Nowy Wiśnicz oraz zakup doposażeniaOchotnicza Straż Pożarna w Nowym Wiśniczu 32-720 Nowy Wiśnicz ul. Kazimierza Wielkiego 658 900 zł26.06.2018 r.
12Jacek TrzeciakBudowa placu zabawBudowa placu zabaw przy szkole w m. Połom DużyPlac przy Szkole Filialnej w Połomiu Dużym dz. nr. 34843 318 zł26.06.2018 r.
13Katarzyna MatrasRemont ogrodzenia przedszkola w Starym WiśniczuStary Wiśnicz 38950 400 zł27.06.2018 r.
14Izabela ProkopWymiana stolarki w budynku byłej szkoły w ŁomnejBudynek byłej szkoły w Łomnej38 328 zł27.06.2018 r.
15Jan SysłoPołożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 426 w miejscowości Wiśnicz MałyAsfalt na drodze w kierunku "Przymiarki" nr drogi 426, droga wewnętrzna 42 233 zł27.06.2018 r.
16Aneta SopataRemont dróg dojazdowych do gruntów rolnych po dz. 299/1 i 48. Montaż lampy i projekt na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej. Zakup ławek ogrodowych na plac przy świetlicy wiejskiej.Poprawa infrastruktury w Olchawie - drogi, oświetlenie, rekreacjaOlchawa droga po dz. 299/1 i 48. Montaż 1 lampy przy drodze powiatowej od strony Nieszkowic. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej. Zakup ławek ogrodowych na plac przy świetlicy wiejskiej.47 151 zł27.06.2018 r.
17Marcin KortaBudowa chodnika przy ul. Matejki - II etapul. J.Matejki (od sklepu Lewiatan do figurki) (od MARKI do Lewiatana pozostała część)137 341,70 zł28.06.2018 r.
18Stanisław GolonkaRemont drogi gminnej -. Kr?l?wka (Uzbornia I)Remont drogi wewnętrznej po dz. nr 1396, 1397 oraz przebudowa drogi wewnętrznej po dz. nr 2132 w miejscowości Królówka (Uzbornia I)Przedmiotem realizacji jest remont drogi wewnętrznejj po działkach 1396, 1397 oraz 2132 w Królówce (Uzbornia I) na odcinku około 600 mb107 672 zł2018-06-28 r.
19Maciej ŁazowskiOświetlenie drogi na PodgródkuOpracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary WiśniczDroga wewnętrzna dz. nr 4/1 w miejscowości Stary Wiśnicz20 000 zł28.06.2018 r.
20Halina WronaModernizacja drogi wewnętrznej po dz. nr 221/1 w OlchawiePrzebudowa drogi wewnętrznej po dz. nr 221/1 w OlchawieGórny odcinek drogi nr 221/1 w Olchawie. Rozpoczynający się przy dr. nr 223- do końca drogi nr 221/1.47 151 zł28.06.2018 r.
21Jolanta PaprotaDalszy ciąg remontu i modernizacji drogi gminnejRemont drogi gminnej G580300 K po działce nr 6 w m. Połom Duży - kontynuacjaDroga połozona jest na działce nr 6 w Połomiu Dużym (pogranicze Polomia Dużego i Leksandrowej)43 318 zł28.06.2018 r.
22Paulina RębilasPlac zabaw dla dzieci z Przedszkola w Kr?l?wcePlac zabaw dla dzieci przy przedszkolu w m Kr?l?wkaTeren zielony za budynkiem "Małej Szkoły", przy Przedszkolu w Królówce, Królówka 444. Działka nr 2611/146 000 zł28.06.2018 r.
23Anna WaśkoKompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (II etap)Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu Stary Wiśnicz 480 32-720 Nowy Wiśnicz działka nr 1472, 1472/4120 000 zł29.06.2018 r.
24Tadeusz KoziołWykonanie zadaszenia podestu znajdującego się na stadionie sportowym wraz z asfaltowaniem miejsca przeznaczonego do ćwiczeń oraz wyprofilowanie chodnika łączącego szkołę i stadionPoprawa infrastruktury w Chronowie - stadion sportowy, dojście do stadionuBoisko sportowe LKS "Gryf- Chron?w"32 977 zł29.06.2018 r.
25Sławomir BłoniarzZakup materiałów do modernizacji i zagospodarowania terenu przy Remizie OSP Stary Wiśnicz Stary Wiśnicz 472, teren przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu 32 000 zł29.06.2018r.
26Elżbieta PalejRemont drogi 412/2 w miejscowości Połom DużyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 412/2 w miejscowości Połom DużyPołom Duży droga wewnętrzna po działce nr 412/2. Od skrzyżowania w kierunku rezerwatu Kamień Grzyb43 318 zł29.06.2018r.
27Jacek BiłosWykup działek pod budowę boiska sportowego oraz rozpoczęcie procesu budowy tego boiskaWykup działek pod budowę boiska sportowego oraz rozpoczęcie procesu budowy w m. KrólówkaCzęść działek nr 479/1, 480/1, 481/1, 483, 484/246 145,40 zł29.06.2018 r.
28Krystyna BiernatWymiana podłogi w sali komputerowej świetlicy. Założenie klimatyzacji w pomieszczeniu sala górna. Odmalowanie boazeri na świetlicy w KobyluRemont budynku świetlicy w m. Kobyle oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 580282K.Świetlica Wiejska w Kobylu. Droga gminna nr 580282K97 049 zł29.06.2018 r.
29Janusz StokłosaRemont ul. Kazimierza BrodzińskiegoDroga nr 105 (Leksandrowa) i droga nr 492 (Nowy Wiśnicz)58 902,30 zł29.06.2018 r.
30Marcin Zagrodzki Zakup sprzętu na wyposażenie obiektu sportowego w Starym WiśniczuStadion sportowy Stary Wiśnicz45 500 zł29.06.2018 r.
31Natalia Dudek Remont drogi gminnej w Królówce nr 1445Remont drogi gminnej nr 580275 K (po dz. nr 1445/3) w miejcowości KrólówkaDroga biegnąca wzdłuż działek m..in. Nr 2227, 2228, 3141, 3192, 3193, 3198, 3199, od "Pięknych Ogrodów" po "Uzbornie I'107 672,60 zł29.06.2018 r.

Zakwalifikowane

Nr projektuWnioskodawcaNazwa projektu wnioskodawcyUrzędowa nazwa projektuLokalizacjaWartość projektuData wpływu
1Grzegorz NowakWymiana bram garażowych, zakup doposażenia i umundurowania dla OSP w Nowym WiśniczuOchotnicza Straż Pożarna w Nowym Wiśniczu 32-720 Nowy Wiśnicz ul. Kazimierza Wielkiego 659.160,00 zł5.06.2017 r.2Danuta DąbrowskaRemont deptaka prowadzącego do zabudowań dawnego Klasztoru Karmelitów BosychProjekt dotyczy deptaka usytuowanego na odcinku prowadzącym od budynku mieszkalnego na dz. nr 8 w m. Leksandrowa, wzdłuż bloku mieszkalnego i dawnego kamieniołomu 59.800,00 zł12.06.2017 r.
3Jan CieślaNakładka asfaltowa na drodze wewnętrznejNakładka asfaltowa na drodze wewnętrznej po działce nr 37 w m. KopalinyDroga wewnętrzna, część środkowa nr dz. 3740.000,00 zł16.06.2017 r.
4Jacek BiłosBudowa chodnikaBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr G580283 K w m. KrólówkaKrólówka. Droga łącząca plac przy kościele z Pańską rolą (do mostu od strony kościoła) nr drogi G580283K108.780,00 zł20.06.2017 r.
5Piotr WietrzakRemont drogi gminnej nr 88 wraz z odwodnieniem.Remont drogi gminnej nr 580781 K po działce nr 88 w m. Połom DużyPołom Duży, droga nr 88 obejmujący odcinek od dz. nr 79 do końca dz. nr 108, około 70 mb20.000,00 zł23.06.2017 r.
6Jerzy NowakPołożenie nowej nawierzchni bitumicznej na stronie południowej Stary Wiśnicz Przebudowa drogi gminnej nr 580282 K w m. Stary WiśniczStrona południowa od plebani w kierunku Kobyla100.000,00 zł26.06.2017 r.
7Jolanta GrzesikBudowa parkingu na potrzeby szkoły i kościoła wraz z modernizacja drogi dojazdowejUtwardzenie działki nr 348 wraz z przebudową drogi wewnętrznej po działce nr 347 w m. Połom DużyPołom Duży, działka szkolna nr 348, oraz droga nr 347 położona przy tej działce30.000,00 zł26.06.2017 r.
8Tadeusz KoziołBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K Chronów - Krasna Góra w miejscowości Chronów II etapChronów- Krasna Góra32.800,00 zł27.06.2017 r.
9Dominika JanuszModernizacja drogi gminnej o nr 573/3 i 573/4Przebudowa drogi wewnętrznej po działkach nr 573/3 i nr 573/4 w m. Połom DużyPołom Duży droga wewnętrzna dz. nr 573/3 i nr 573/443.400,00 zł28.06.2017 r.
10Bożena BuławaMontaż opraw ulicznych wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 44 w m. ŁomnaŁomna, droga wewnętrzna dz. nr 4415.000,00 zł28.06.2017 r.
11Aneta Sopata, Agnieszka FielekRemont drogi nr 156/1 w Olchawie ( „Działy” )Remont drogi wewnętrznej po działce nr 156/1 w m. Olchawa „Działy”Olchawa- „Działy” droga po dz. 156/147.400,00 zł28.06.2017 r.
12Stanisław GolonkaRemont drogi wewnętrznej po dz. nr 1396, 1397 w m. Królówka – Uzbornia IPrzedmiotem realizacji jest kontynuacja remontu drogi wewnętrznej od drogi po działce nr 1498 po działkach nr 1396 i 1397 na długości 360 mb46.620,00 zł28.06.2017 r.
13Katarzyna TworzydłoOpracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580875K w m. ŁomnaDroga gminna nr 580875K- od działki nr 528/7 do skrzyżowania z droga powiatową działka nr 24 w m. Łomna10.000,00 zł28.06.2017 r.
14Sławomir GolemiecPrzebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowaDroga gminna nr 580282K strona południowa po dz. nr 1165 i 1393 w miejscowości Kobyle96.600,00 zł29.06.2017 r.
15Izabela ProkopZakup wyposażenia do obsługi imprez kulturalnych w sołectwie ŁomnaSołectwo Łomna8.250,00 zł29.06.2017 r.
16Robert CieślaModernizacja drogi nr 121 i 131.Remont drogi wewnętrznej po działce nr 121 oraz drogi gminnej nr 580287 K (dz. nr 131) w m. LeksandrowaLeksandrowa nr działki 121 od nr 206 do nr 213/4 oraz nr działki 131 wzdłuż działki 259/4 i 25759.800,00 zł29.06.2017 r.
17Anna WaśkoKompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (II etap)Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu stary Wiśnicz 480 32-720 Nowy Wiśnicz działka nr 1472, 1472/486.800,00 zł29.06.2017 r.
18Leszek MarszałekRemont drogi – ul. OgrodowejRemont drogi gminnej nr 580280K (ul. Ogrodowa) w Nowym WisniczuRemont drogi wraz z wykonaniem podbudowy o raz przebraniem rowów przy ulicy Ogrodowej, na odcinku od ulicy Limanowskiej w kierunku ul. Kossaka około 500m138.040,00 zł29.06.2017 r.
20Marek BachulaOświetlenie drogi na PodgródkuRozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580271 K w m. Stary WiśniczDroga gminna nr G580271K w Starym Wiśniczu24.000,00 zł29.06.2017 r.
21Jan SysłoBudowa chodnikaBudowa chodnika przy drodze gminnej nr 580277 K w m. Wiśnicz Mały.Dalszy ciąg chodnika przy drodze gminnej nr 580277K w m. Wiśnicz Mały42.000,00 zł29.06.2017 r.
22Stanisław KarteczkaOświetlenie uliczneMontaż lampy ulicznej przy drodze gminnej nr 580782K w m. Połom DużyLampa na istniejącym słupie energetycznym przy drodze po działce nr 305 w miejscowości Połom Duży3.000,00 zł29.06.2017 r.
23Maciej PoznańskiPoprawa infrastruktury w Kobylu- drogi, parking, rekreacjaOdcinek drogi położonej na działce nr 1393, od mostu przez rów melioracyjny w kierunku Kąciny. Teren rekreacyjny siłowni zewnętrznej, działka nr 1076/2 przy kościele96.600,00 zł30.06.2017 r.
24Władysław StaryWymiana pokrycia dachowego, remont kominów Domu Ludowego w Muchówce m. Alojzego StochlaBudynek komunalny Gminy Nowy Wiśnicz Muchówka 157 – Dom Ludowy w Muchówce im. Alojzego Stochla nr działki 789/175.800,00 zł30.06.2017 r.
25Wiesław ŚwiątekZakup umundurowania koszarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ŁomnejŁomna 186 (budynek remizy OSP Łomna)4.550,00 zł30.06.2017 r.
26Bernadetta BłoniarzRewitalizacja terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym WiśniczuZagospodarowanie terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym WiśniczuMiejsce postojowe przed Ośrodkiem Edukacji Regionalnej, Stary Wiśnicz 673, działka nr 1475/615.000,00 zł30.06.2017 r.
27Ewa Zygmunt„Leśny domek' – altana rekreacyjna„Leśny domek' – altana rekreacyjna w m. ChronówPlac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chronowie, Chronów 17315.000,00 zł30.06.2017 r.
28Stanisław TaborRemont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w KrólówceDroga gminna nr 580285K po działce nr 618 w Królówce108.780,00 zł30.06.2017 r.
29Sławomir BłoniarzDoposażenie jednostki w sprzęt bojowy+ dalsza część modernizacji obiektu remizy OSP Stary WiśniczDoposażenie jednostki w sprzęt bojowy oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Starym WiśniczuRemiza OSP Stary Wiśnicz 47270.000,00 zł30.06.2017 r.
31Wiesław DźwigajModernizacja kuchni i wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w MuchówceRemiza OSP Muchówka75.783,00 zł30.06.2017 r.
33Katarzyna RynduchMontaż opraw ulicznych wzdłuż drogi wewnętrznej po działkach nr 597/1, 589/2, 587 w Starym Wiśniczu „Zalipie”Droga wewnętrzna po działkach nr 597/1, 589/2, 587 w m. Stary Wiśnicz20.000,00 zł30.06.2017 r.
Niezakwalifikowane
Nr projektuWnioskodawcaNazwa projektuLokalizacjaWartość projektuData wpływuUwagi
19Jacek TrzeciakBudowa boiska sportowego w Połomiu DużymPołom Duży, działka nr 600 położona przy budynku Remizy OSP w Połomiu Dużym43.400,00 zł29.06.2017 r.Projekt niezakwalifikowany ze względów merytorycznych patrz "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018" § 6 ust. 6 pkt. 2), 3), 4) UZASADNIENIE: Podany zakres prac nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego za kwotę wskazaną w propozycji projektu. Rzeczywisty koszt wnioskowanych robót przekracza kwotę przeznaczoną dla sołectwa Połom Duży w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
30Halina Wójcik1. Remont sali szkolnej i kuchni 2. Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych 3. Wykonanie dalszej części drogi gminnej od p. K. do p. T. dot. drogi 221/1Olchawa- Budynek szkolny; droga gminna nr 48, 15, 165, 156 277; przejęta przez gminę od p. K. do p. T.47.400,00 zł30.06.2017 r.Projekt niezakwalifikowany ze względów merytorycznych patrz "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018" § 6 ust. 6 pkt. 2), 3) UZASADNIENIE: Podany zakres prac nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego za kwotę wskazaną w propozycji projektu. Rzeczywisty koszt wnioskowanych robót przekroczyłby kwotę przeznaczoną dla sołectwa Olchawa w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
32Janina KolarzŚcieżka spacerowo-rowerowa (rekreacyjna) wzdłuż rzeki Leksandrówki w KobyluKobyle96.000,00 zł30.06.2017 r.Projekt niezakwalifikowany ze względów merytorycznych patrz "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018" § 6 ust. 6 pkt. 2) UZASADNIENIE: Odcinek szlaku ścieżki spacerowo-rowerowej, od siłowni do boiska sportowego w Kobylu, planowany jest przez tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „LZ” - tereny zadrzewień (część działek nr: 961/3 i 943 w Kobylu).Ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kobyle, nie dopuszczają możliwości realizacji planowanego zadania w tym obszarze.
34Jerzy KokoszkaUtwardzenie drogi Kobyle wzdłuż posesji Kobyle 355- Podgródek KobylskiKobyle Podgródek droga przy działce nr 36/1 w miejscowości Kobyle. Odcinek około 0,5 km.40.000,00 zł03.07.2017 r.Projekt niezakwalifikowany ze względów formalnych patrz "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018" § 6 ust. 7 z uwzględnieniem § 5 ust. 8 UZASADNIENIE: Wniosek wpłynął po terminie.
Lp.WnioskodawcaNazwa projektuLokalizacjaOpis projektuWartość projektuData wpływu
1Szczepan SułekPlac zabaw przy przedszkolu w Starym WiśniczuStary Wiśnicz – teren przed budynkiem parafialnym św. Wojciecha, w którym zlokalizowane jest przedszkole.Wykonanie placu zabaw to jedna z najistotniejszych inwestycji na terenie przedszkola a zarazem wsi w Starym Wiśniczu. Od kilku lat plac przed przedszkolem świeci pustkami. Jest to spowodowane demontażem starych urządzeń, które nie posiadały atestów. W ramach projektu „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Starym Wiśniczu będzie wykonanie bezpiecznego podłoża a następnie zainstalowanie urządzeń spełniających odpowiednie normy i posiadające niezbędne atesty.51 361,48 zł2015-08-14
2Mariusz TobiaszZakup i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzuWydzielony obszar na terenie parkingu znajdującego się w historycznym centrum Starego Wiśnicza, obok Zespołu Szkół dz. nr 1474/1.Przygotowanie placu pod montaż siłowni zewnętrznej polegające na wykonaniu podbudowy i fundamentów pod urządzenia siłowni. Projekt obejmuje montaż 4 urządzeń dwustronnych oddzielonych pylonami z instrukcją ćwiczeń, montaż 2 ławek oraz oświetlenia urządzeń na istniejącym słupie energetycznym. Urządzenia, ławki i lampa zostaną zakupione.26 000,00 zł2015-08-14
3Kazimierz ŁąckiRemont drogi gminnej nr 618Królówka – droga nr 618W ramach projektu przewidziano częściową wymianę nawierzchni drogi nr 618 wraz z utwardzeniem poboczy i wyczyszczeniem rowów. Projekt ten przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Nadole I i Nadole II94 317,00 zł2015-08-17
4Grzegorz DziedzicPołączenie drogi asfaltemKrólówka – połączenie drogi asfaltowej z drogą betonową na działce 2234Połączenie drogi asfaltem na długości ok. 48 m.Jest to droga, którą jeŸdzi cała II Uzbornia do domów i część I Uzborni do lasu i pola.8 000,00 zł2015-08-17
5Krzysztof FeliksiakPoprawa bezpieczeństwa na drogach gminnychKopaliny – droga gminna nr działki 1/68.Dojazd do osiedla domów jednorodzinnych i przepompowni wody.Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa dzieci i osób dorosłych poprzez remont drogi gminnej „osiedlowej” i budowę nowego chodnika. Głównym celem jest reprofilacja skarpy i jej powtórne nasadzenie, gdzie widoczność została ograniczona poprzez narastające krzewy oraz wykonanie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu, gdzie asfalt z różnych przyczyn był nacinany i sztukowany. Uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego będzie zmniejszało ryzyko kolizji i wypadków. Na osiedlu znajduje się betonowy chodnik, który od początku budowy nie był remontowany. Z upływem czasu beton uległ zniszczeniu, a jego powierzchnia odbiega od norm budowlanych, dlatego też został uwzględniony w projekcie do realizacji.24 310,00 zł2015-08-18
6Małgorzata GrabiecSiłownia zewnętrznaKobyle - działka nr 1076/2 /teren starego boiska sportowego/Projekt zawiera: -ogrodzenie terenu, -monitoring i oświetlenie siłowni, -mini plac dla dzieci, -zakup siedmiu urządzeń siłowni zewnętrznej.58 007,00 zł2015-08-19
7Robert CieślaModernizacja drogi gminnej nr działki 12.Leksandrowa - droga gminna nr działki 121, od drogi wojewódzkiej nr 975 do nr działki 213Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie drogi od drogi wojewódzkiej nr 975 do działki nr 142, wzdłuż działki nr 114, a następnie położenie nowej nawierzchni w kierunku działki nr 213. Projekt modernizacji ma na celu poprawę warunków życia, bezpieczeństwa i funkcjonowanie mieszkańców Leksandrowej.34 627,00 zł2015-08-19
8Leszek MaŸDokończenie asfaltowania drogi nr 122 (40mb)Stary Wiśnicz – PodgródekZałożenia projektu zakładają wyrównanie drogi na odcinku 40 mb kamieniem klinującym, a następnie położenie warstwy asfaltu.5 000,00 zł2015-08-19
9Edyta KrukMontaż siłowni zewnętrznejOlchawa - teren placu zabaw obok przedszkola oraz teren za budynkiemProjekt obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanych z masywnej stali, niewymagającej regularnej konserwacji. Elementy te nie podlegają wpływom warunków klimatycznych bowiem są pokryte trwałymi farbami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, co gwarantuje odporność na korozję, działanie promieni słonecznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Realizacja projektu zwiększy przede wszystkim atrakcyjność miejscowości i przyciągnie młodzież w czasie wolnym od szkoły.26 420,40 zł2015-08-19
10Małgorzata MroczekZabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnejWiśnicz Mały - osuwisko znajdujące się na długości działki gminnej nr 246/3 oraz działek 246/1 i 246/2Zabezpieczenie osuwiska wzdłuż działki gminnej 246/3 oraz 246/2 i 246/1, poprzez wykonanie rowów drenażowych. Wykonanie drenażu spowoduje wyeliminowanie przyczyn występowania osuwiska. Powierzchniowe osuszanie gruntu powoduje bezpośrednią przyczynę niszczenia jezdni oraz rowu pokrytego betonami. Masy ziemi schodzą na jezdnię, stając się przyczyną jej zwężenia.3 350,00 zł2015-08-19
11Katarzyna WójcikWsparcie dla zespołów muzycznych działających przy Parafii WNMP w Nowym WiśniczuNowy Wiśnicz – Dom ParafialnyProjekt ma na celu dofinansowanie scholi „ŒŚwiatełka Nadziei” i chóru „Canon” działających przy Parafii NMP w Nowym Wiśniczu. Chodzi o zakup sprzętu muzycznego: pianino elektryczne, bęben djembe, mikrofony, stroje dla chóru oraz warsztaty muzyczne ze specjalistą od emisji głosu. Projekt przysłuży się do aktywizacji i rozwoju zainteresowań muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.10 500,00 zł2015-08-19
12Joanna PyrzZagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Œświetlicy Wiejskiej w Kopalinach”- I etapKopaliny, dz. nr 1/32Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren dz. nr 1/32 w Kopalinach. Dzięki przedmiotowej inwestycji powstanie nowoczesna, ogólnodostępna przestrzeń o walorach mini placu zabaw, który stanie się miejscem spotkań oraz pozwoli zwiększyć integrację okolicznych rodzin z dziećmi. Projekt polega na rewitalizacji terenu przy świetlicy Wiejskiej w Kopalinach. Jego koncepcja zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku i poprawienie estetyki działki. Projekt przewiduje modernizację nawierzchni, uporządkowanie terenu, zagospodarowanie zieleni, budowę ogrodzenia, ułożenie chodnika z kostki brukowej, częściowe wyposażenie w sprzęt towarzyszący: ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz docelowo montaż różnorodnych i atrakcyjnych urządzeń zabawowych. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia miejsca atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i rekreacyjnym. Będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców w tym zakresie i odegra znacząca rolę dla lokalnego środowiska.24 310,00 zł2015-08-20
13Stanisław ProkopPlac zabaw dla dzieciŁomna - działka gminna nr 346/3 przy boisku sportowym.W ramach zadania opracowanie projektu oraz jego realizacja.22 716,00 zł2015-08-20
14Adam BłoniarzReaktywacja Orkiestry Dętej OSP Stary WiśniczProjekt będzie realizowany w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu.Projekt ma na celu wspomóc reaktywację Orkiestry Dętej OSP w Starym Wiśniczu poprzez zakup najpotrzebniejszych instrumentów i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania orkiestry dętej. Orkiestra będzie promować zarówno miejscowość, w której działa, jak i Gminę Nowy Wiśnicz w każdym miejscu, gdzie tylko będzie koncertować. Próby orkiestry będą się odbywały w budynku Remizy Strażackiej w Starym Wiśniczu.20 000,00 zł2015-08-20
15Lucyna SułekWymiana ogrodzenia i wykonanie chodnika w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wokół budynku przedszkola w Wiśniczu Małym.Wiśnicz Mały - budynek przedszkola z przyległym budynkiem byłego domu nauczyciela oraz plac zabaw.Założenia projektu: 1.Usunięcie uszkodzonego ogrodzenia oraz przerdzewiałych słupów ogrodzeniowych. 2.Wyrównanie terenu wokół placu zabaw. 3.Obsadzenie nowych słupków na betonowych pęczkach. 4. Założenie nowej siatki ogrodzeniowej. 5. Wymiana bramy wjazdowej oraz bramek. 6.Wykonanie chodnika.23 690,00 zł2015-08-20
16Kazimierz KokoszkaWiaty przystankoweŁomna – droga gminna nr G580276K przy działce nr 429/2, droga wew. dz. nr 58/1 przy działce nr 491/1Montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Łomna przy drodze gminnej nr G580276 K- 1 szt. oraz przy drodze wewnętrznej nr 58/1-1 szt.12 500,00 zł2015-08-20
17Rafał RodzajBitwa pod Chocimiem 1621Zamek Kmitów i Lubomirskich w Starym Wiśniczu. Działka nr 4 (nieczynny kamieniołom nad rzeką Leksandrówką) w Leksandrowej. Rynek w Nowym Wiśniczu.„Bitwa pod Chocimiem 1621” jest wydarzeniem historycznym o charakterze edukacyjno-kulturalnym i będzie miało na celu propagowanie wiedzy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć Stanisława Lubomirskiego, rozwijanie zainteresowań przybyłych w dziedzinie historii i kultury oraz promocję Zamku i regionu. W trakcie dwóch dni pragniemy zaprezentować odwiedzającym przede wszystkim inscenizację bitwy, która rozegrała się pod Chocimiem w 1621 oraz jej następstwa w postaci podpisania traktatu pokojowego z Turkami. Dzięki temu osiągnięciu, Lubomirskiemu udało się powstrzymać zalanie falą islamu ówczesnej chrześcijańskiej Europy. W roku jubileuszowym dodatkową atrakcją będzie ślub staropolski, przeprowadzony w oparciu o zachowane materiały dotyczące tego typu wydarzeń w rodzinach magnackich. Ponadto wo programie przewidujemy między innymi turnieje oraz warsztaty, które maja przybliżyć realia panujące w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku. Wydarzenie uświetnią również pokazy konne, sokolnicze oraz występy zespołów i grup artystycznych z Czech, Polski, Słowacji Ukrainy, Węgier oraz innych państw, jeżeli uda się ich zaprosić, a w całym przedsięwzięciu weŸmie udział około 500 rekonstruktorów z różnych krajów.70 300,00 zł2015-08-20
18Władysław StaryBudowa budynku zaplecza dla działalności sportowej o funkcji szatniowo-socjalnej.Muchówka - działka nr 555/2 -boisko sportowe klubu „Ceramika”Budowa budynku parterowego-szatni dla klubu „Ceramika” Muchówka. a) wykonanie fundamentów
b) wykonanie ścian oraz dachu
c) wykonanie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, CO i elektryki
d) posadowienie i podłączenie zbiornika wybieralnego o pojemności 8,80m3
46 273,00 zł2015-08-20
19Andrzej ŚwigostZakup wyposażenia dla Domu Ludowego w MuchówceMuchówka - świetlica przy Domu Ludowym, Muchówka 157Zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Muchówce:nagłośnienia, oświetlenia oraz wyposażenia dla kółek zainteresowań i do obsługi imprez plenerowych, uruchomienie strony internetowej sołectwa prowadzonej przez Radę Sołecką. Zakup wyposażenia pozwoli na przygotowanie większej ilości i lepszych jakościowo występów, dobrze wyposażona świetlica przyciągnie chętnych do kółek muzycznych, tanecznych, teatralnych itd., stworzy alternatywę dla spędzania wolnego czasu na istniejących boiskach sportowych, a w przeciwieństwie do boisk będzie służyło przez cały rok. Zajęcia kulturalne będą doskonałym uzupełnieniem oferty sportowej i dadzą możliwość rozwoju również intelektualnego, zatrzyma uzdolniona młodzież w Muchówce.46 100,00 zł2015-08-20
20Dawid ZymMontaż lamp solarnych w miejscowości Królówka (Skotnica)Królówka - droga nr 1445/3: nr 3431 (Ogrody i Skotnica)Projekt „Montaż lamp solarnych w miejscowości Królówka (Skotnica) ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Uzborni I i II, Skotnicy I i II, Nowego Œwiata, Działów i Ogrodów. Jako mieszkańcy chcemy zamontowania 5 sztuk lamp solarnych wzdłuż drogi nr 1445/3 i drogi nr 3431, aby połączyć nieoświetlony odcinek drogi od Ogrodów do ostatniego przystanku autobusowego w Skotnicy. Z realizacji tego projektu skorzysta bardzo duża grupa mieszkańców jak i kierowcy jeżdżący tą trasą.40 000,00 zł2015-08-20
21Marzena ChrzanProjekt obiektu sportowo-rekreacyjnegoPołom Duży - działka gminna nr 600 położona przy budynku remizy OSPWykonanie projektu jako pierwszy krok do powstania obiektu rekreacyjno-sportowego.3 500,00 zł2015-08-20
22Sabina Węgrzyn„Skrót drogi do Wiśnicza dla pieszych”Stary Wiśnicz – droga na Zagrodach od krzyża koło pani Kurczyńskiej, pana Szcześniaka, pana Bobra pod Zakład Karny- łączy się z drogą powiatową Łomna-Wiśnicz o numerach 1710;1709/2,1692/1„Skrót drogi do Wiśnicza”częściowo stanowi dojazd do domów mieszkalnych, a większość ścieżkę dla pieszych. Trzeba ją uporządkować, wyrównać, wyciąć drzewa i krzewy, utwardzić i zalać cienką warstwą masy asfaltowej. Będzie to trwałe i wygodne, nie będzie wymagało szybkiego remontu, znacznie skróci drogę do Wiśnicza i ułatwi życie mieszkańcom.24 000,00 zł2015-08-20
23Stanisław GolonkaRemont drogi gminnej-Królówka (Uzbornia I)Przedmiotem realizacji jest remont drogi gminnej od drogi nr 1498 po działkach nr 1436/1 i 1396 w Królówce (Uzbornia I) na odcinku około 500 mb.Remont drogi gminnej w kierunku Uzborni I i po działkach nr 1436/1 i 1396 przewiduje udrożnienie rowów i położenie nowej nakładki asfaltowej na odcinku około 500 mb.ok. 60000,002015-08-20
24Wojciech StadnickiPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez instalację oświetlenia oraz luster.Wiśnicz MałyMontaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) oraz luster drogowych.23 250,00 zł2015-08-20
25Anita TwardoszDoposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wiśniczu MałymWiśnicz Mały, działka nr 389Zadanie obejmuje zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wiśniczu Małym. Jego rozbudowa jest niezbędna w celu harmonijnego rozwoju psycho-motorycznego przebywających tam dzieci.9 690,00 zł2015-08-20
26Łukasz PaluchZakup materiałów na budowę ogrodzenia działki gminnej nr 599 w Wiśniczu MałymWiśnicz Mały, działka nr 599Projekt obejmuje zakup materiałów niezbędnych do wybudowania ogrodzenia na działce gminnej nr 599, na której zlokalizowane jest boisko sportowe, utworzone w czynie społecznym przez członków OSP Wiśnicz Mały i innych mieszkańców Wiśnicza Małego. Inwestycja ta ma zapewnić bezpieczeństwo ludziom przebywającym na sąsiednich działkach, a w szczególności poruszających się drogą gminną G580277K.14 000,00 zł2015-08-20
27Agnieszka FielekModernizacja/remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości OlchawaSołectwo Olchawa droga nr26, 299/2, 317/1, 381Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól. Remont dróg znacząco również poprawi dojazd do domów.56 412,00 zł2015-08-20
28Adam SułekRemont drogi nr 96Wiśnicz Mały – droga nr 96 prowadząca do domu oraz pól.Zakres projektu obejmuje prace drogowe polegające na poprawie dojazdu do domu oraz pól.23 690,00 zł2015-08-20
29Aneta SopataOpracowanie dokumentacji (projektu) na budowę świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem i placem zabaw.Olchawa, działka gminna nr 232Zakres projektu będzie obejmował wykonanie projektu w pełnym zakresie wraz z podłączeniem do istniejących sieci: elektrycznej, sanitarnej, gazowej oraz budowę parkingu i placu zabaw.20 000,00 zł2015-08-20
30Adam TrylińskiWymiana bram garażowych w OSP Nowy WiśniczNowy Wiśnicz – Remiza OSPNasza remiza została wybudowana w 1993 roku pomimo że drzwi od początku były konserwowane to korozja nie ominęła naszych bram. Ponieważ, te bramy, które posiadamy teraz są w bardzo kiepskim stanie, (trzeba trzech strażaków, żeby je zamknąć, przez dziury, które są przy futrynach dużo ciepła ucieka na pole). W zimie mamy problem, aby utrzymać odpowiednią temperaturę na garażach.40 000,00 zł2015-08-20
31Ewelina KulasModernizacja drogi i chodnika na ul. Jana MatejkiNowy Wiśnicz – ul. Jana MatejkiWymiana asfaltu i załatanie dziur oraz wykonanie chodnika wraz z wyrównaniem na całej długości ul. Jana Matejki.119 513,00 zł2015-08-20
32Adam TrzeciakBudowa drogi nr 25 Połom Duży (etap 1)Połom Duży - droga gminna nr 25.Wykonanie budowy drogi etapami. Odtworzenie granic działki, na której mieści się droga gminna nr 25. Geodezyjne wytyczenie granic na odcinku rozpoczynającym się wjazdem z drogi wojewódzkiej.5 000,00 zł2015-08-20
33Janina ŚwiątekZakup motopompy pływającej „NIAGARA 2” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej.Łomna, remiza OSP w ŁomnejProjekt dotyczy zakupu specjalistycznej motopompy używanej do wypompowywania wody z pomieszczeń zalanych w czasie nawałnic, powodzi, czy lokalnych podtopień. Specjalna konstrukcja pompy pozwala na praktycznie całkowite usunięcie wody z zalanego pomieszczenia, a jej niska waga i niewielkie wymiary dają możliwość szybkiego i łatwego transportu na miejsce akcji. Realizacja projektu podniesie zdolność bojową jednostki OSP w Łomnej, a tym samym pozwoli na skuteczniejsze działania ratownicze w czasie zagrożeń.5 000,00 zł2015-08-21
34Andrzej KuklaWykonanie nawierzchni na drodze nowo powstałej łączącej drogę Z-907 z drogą 1444K na działce 1093/4Stary Wiśnicz – łącznik między drogami asfaltowymi nr Z 907 a 1444K w kierunku Kobyla, odcinek od p. Cholewy do p. Samka.Należy uzupełnić podbudowę drobnym kruszywem jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczyścić z trawy oraz innych zabrudzeń wg potrzeb. Wzmocnić podbudowę przez posypanie drobnym kruszywem i przewalcowanie. Podbudowa była dobrze przygotowana, wykonana była nakropka asfaltowa.38 000,00 zł2015-08-21
35Adam CholewaNaprawa mostu na rzece droga Z 907/1 908 w Starym Wiśniczu (na Podgródek)Stary Wiśnicz - droga asfaltowa od p. Jeziorka do p. Cholewy, p. Grabika, a następnie do drogi Kobylskiej nr 1444K most koło p. Taraska i Sumary.1. Należy wykonać prace ziemne ręcznie. Maszynowo. 2.Oczyścić istniejący fundament z pozostałości skruszonego betonu i ziemi. 3.Wywiercenie otworów celem nawiązania się do istniejącego bet. I zbrojenia. 4. Zazbroić i wykonać szalunek przyczółka. 5.Zabetonować fundament i ścianę przyczółka. 6. Rozdeskować wykonać izolację pow. betonu, zasypać ziemią. 7. Zlikwidować kaskadę powstałą przy moście od str. południowej.16 000,00 zł2015-08-21
36Halina WójcikAdaptacja i remont wolnej sali szkolnej i kuchni na działalność KGWOlchawa- budynek szkolno-świetlicowyWymiana istniejącego okna wraz z parapetami w sali kuchni. Montaż kraty okiennej(wykonanej w czynie społecznym). Demontaż starej podłogi i wykonanie wylewki i ocieplenia. Zakup i położenie paneli, a w kuchni płytek podłogowych. Wymiana drzwi do sali, kontaktów, lamp oświetleniowych. Malowanie ścian wewnętrznych sali oraz kuchni. Wymiana dwóch sztuk drzwi wejściowych do budynku.18 400,00 zł2015-08-21
37Krzysztof MiśkowiecProjekt i budowa chodnika na ul. Jana MatejkiNowy Wiśnicz - chodnik na ulicy Jana Matejki od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. J. Kossaka koło Figurki.Wykonanie projektu budowlanego chodnika z kostki brukowej wzdłuż ul. Jana Matejki od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kossaka koło Figurki, oraz wykonanie w pierwszym etapie ok. 120 mb chodnika z kostki brukowej od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. M . Konopnickiej.63 500,00 zł2015-08-21
38Krzysztof StokłosaStadion TrybunyStadion sportowy WKS SZRENIAWA NOWY WIŒNICZZałożeniem projektu jest zamontowanie krzesełek na trybunach stadionu WKS-u SZRENIAWA. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo oraz wizerunek naszego przepięknego obiektu.85 000,00 zł2015-08-21
39Marcin ZagrodzkiStadion bieżniaStadion sportowy WKS SZRENIAWA NOWY WIŒNICZZałożeniem projektu jest wyrównanie oraz położenie nawierzchni asfaltowej na bieżni wokół płyty boiska piłkarskiego na stadionie WKS SZRENIAWA. Wykonanie tego projektu ułatwi mieszkańcom naszej gminy do bezpiecznego uprawiania aktywności ruchowej takiej jak: jazda na rowerze, rolkach, hulajnogach, deskorolkach jak również biegania czy nordic walking-u. Natomiast zimą w zależności od warunków atmosferycznych będzie można zorganizować tor do narciarstwa biegowego lub lodowisko. W póŸniejszym etapie będzie można podzielić bieżnie na dwie części i na jednej położyć tartan, a drugą połowę zostawić asfaltową a na nim poustawiać różne przeszkody tworząc w ten sposób skyte park.95 000,00 zł2015-08-21
40Andrzej FilipekWykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika- przejazdu działką 685/5 (południowa strona Rynku, powyżej Remizy OSP między ulicami Kazimierza Wielkiego i NowąPrzejazd pomiędzy drogą wojewódzką Bochnia-Limanowa 965( ulica Kazimierza Wielkiego a ulicą Nową.Położenie nakładki asfaltowej na działce 685/5 będącej łącznikiem ulic Nowa i Kazimierza Wielkiego. Działka znajduje się równolegle do południowej zabudowy Rynku Nowego Wiśnicza, powyżej Remizy OSP i wykorzystywana jest alternatywnie na objazd uciążliwego układu komunikacyjnego centrum miasta.25 300,00 zł2015-08-21
41Piotr BanaśKrólówka. Chodnik na drodze pow.2082KKrólówka - droga pow. 2082K od kościoła w kierunku Nowego Wiśnicza do krzyżówki (mostu) na Nową Wieś przy sklepie „Nasz sklep”-opracowanie map do celów projektowych -projekt budowlany -opracowanie dokumentacji projektowej dla chodnika przy drodze 2082K47 500,00 zł2015-08-21
42Dariusz WojewodaNadanie nazw ulicom i ich oznakowanieKobylePodzielenie infrastruktury drogowej na odcinki i nadanie im nazw oraz odpowiednie ich oznakowanie.35 000,00 zł2015-08-21
43Jerzy NowakPoszerzenie drogi gminnej nr 580282KStary Wiśnicz – strona południowa od p. Szostki w kierunku KobylaCelem zadania jest poszerzenie istniejącej drogi gminnej o 0,5 m na dł. ok. 1200mb. 500 mb jest wykonana podbudowa pod nawierzchnię na pozostałym odcinku należy ją wykonać.43 000,00 zł2015-08-21
44Jacek TrzeciakNaprawa drogi nr 6Połom Duży - droga gminna nr 6W miejscu największego załamania drogi należy wykonać solidna podbudowę i położyć nową nawierzchnię asfaltową oraz odprowadzić wody opadowe poprzez wykonanie rowów. Na wysokości stawu p-poż. Konieczne jest ułożenie koryt betonowych, gdyż droga usuwa się w miejscu istniejącego rowu.25 860,00 zł2015-08-21
45Marcin DaniecOświetlenie ulicznePołom Duży (Wólka) - dalsza budowa linii oświetleniowej przy drogach gminnych nr 88 oraz 6 i 72.1) Wstawienie słupów betonowych 2) Wykonanie linii zasilającej 3) Zamontowanie lamp oświetleniowych sodowych10 000,00 zł2015-08-21
46Elżbieta ŁacnaBudowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz poszerzeniem drogiLeksandrowa – droga gminna 580286K. Jest to wzniesienie terenu, niebezpieczny ostry zakręt oraz skrzyżowanie i rozjazd dróg: w kierunku Lipnicy Murowanej i w kierunku ujęcia wody w Leksandrowej.Kontynuacja budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej 580286K. Poszerzenie drogi. Uzupełnienie nawierzchni drogi masa bitumiczną. Zabezpieczenie skarp oraz rowu płytami ażurowymi i korytkami betonowymi.34 627,00 zł2015-08-21
47Dorota DejnakSiłownia zewnętrzna i teren rekreacyjny w Nowym WiśniczuNowy Wiśnicz – część działki nr 722 obok placu zabaw, pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Kilińskiego w Nowym Wiśniczu. Mapa z zaznaczoną działką w załączeniu.Celem projektu jest stworzenie nowego miejsca rekreacji na terenie Nowego Wiśnicza. Na siłownię zewnętrzną składać się będą zarówno maszyny do ćwiczeń, stoliki do gry w szachy i ping ponga, a także teren zielony do zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Siłownia zewnętrzna będzie dla mieszkańców dostępna bezpłatnie. Wybór maszyn do siłowni zewnętrznej dokonany został w taki sposób, aby była ona miejscem integracji międzypokoleniowej, ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych i starszych. W ramach projektu planuje się także realizację zajęć z instruktorami, którzy w pierwszym roku działania siłowni zewnętrznej prowadzić na jej terenie będą bezpłatnie zajęcia rehabilitacyjne, z jogi, zumby i lekcje szachów. Uruchomienie siłowni zewnętrznej nie tylko pozwoli poprawić zdrowie mieszkańców Gminy, ale stanie się szansą na atrakcyjne zagospodarowanie gminnego terenu, znajdującego się w centrum Wiśnicza.80 000,00 zł2015-08-21
48Danuta DąbrowskaRemont deptaka prowadzącego do zabudowań dawnego Klasztoru Karmelitów Bosych.Leksandrowa – projekt dotyczy deptaka usytuowanego na odcinku prowadzącym od budynku mieszkalnego pani Dąbrowskiej, wzdłuż bloku mieszkalnego i dawnego kamieniołomu do zabudowań klasztornych (obecnie ZK)Celem projektu jest rewitalizacja dawnego deptaka prowadzącego malowniczą częścią wzgórza do zabudowań dawnego Klasztoru Karmelitów Bosych. Deptak biegnie wzdłuż historycznych kamieniołomów i prowadzi pod zabytkową bramę wejściową do klasztoru. Odnowienie deptaka prowadzącego do zabudowań klasztornych wpisuje się w ogólną tendencję zmierzającą do rewitalizacji wzgórza klasztornego i uzupełnia działania konserwatorskie prowadzone na zewnątrz obiektów klasztornych. Deptak będzie stanowił atrakcje turystyczną dla osób mających zamiar dostać się do zabudowań klasztornych.34 600,00 zł2015-08-21
49Wiesław DŸwigajModernizacja remizy OSP w MuchówceRemiza OSP MuchówkaModernizując remizę OSP w Muchówce dostosujemy obiekt do użytkowania cały rok, gdyż w obecnym stanie w okresie zimowym, nie nadaje się do użytkowania. Po remoncie obiekt remizy będzie wykorzystany przez druhów OSP i Koło Gospodyń Wiejskich.45 000,00 zł2015-08-21
50Marian GadzinaWykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej o pow. ok. 200 m2Kopaliny – droga gminna na działce 12/9 pomiędzy działkami 12/3-12/4 12/5-12/6Wykonanie nowej nakładki asfaltowej o powierzchni ok. 200 m2 na drodze gminnej w Kopalinach (działka 12/9)11 600,00 zł2015-08-21
51Krystyna TaborWykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 1745Stary Wiśnicz – droga o nr 1745, odcinek rozpoczynający się od budynku mieszkalnego nr 231 Stary Wiśnicz-Zagrody do nr 518Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze 1745, która znajduje się na Zagrodach, na odcinku 233 m o szerokości 2,60m, rozpoczynającej się od budynku mieszkalnego nr 231 P. Józef Jagieniak do nr 518 p. Krystyna Tabor. Projekt przewiduje czyszczenie drogi, skropienie asfaltem i wykonanie nowej nawierzchni oraz zabezpieczenie jej krawędzi.38 652,00 zł2015-08-21
52Agnieszka ObrałDokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej ( nr działki 45/4) wraz z budową oświetlenia, a także montażem lustra drogowegoLeksandrowa - droga wewnętrzna -nr działki 45\4-nawierzchnia asfaltowa+oświetlenie oraz jej wylot na drogę powiatową z Nowego Wiśnicza w kierunku Lipnicy Murowanej-montaż lustra drogowego.Przygotowanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Leksandrowej po działce nr 45/4, będące połączeniem dotychczas wykonanej nawierzchni asfaltowej z częścią utwardzoną kamieniem. Część utwardzona kamieniem przy każdych większych opadach niszczeje kamienie obrywają się i spływają wraz z opadami na asfalt, co powoduje coraz większe trudności w swobodnym przemieszczaniu się tym odcinkiem drogi. Podczas wyjeżdżania z drogi 45\4 trudno zachować bezpieczeństwo wjeżdżając na drogę powiatową prowadzącą z Nowego Wiśnicza w kierunku Lipnicy Murowanej ze względu na ograniczoną widoczność z kierunku Lipnicy Murowanej- konieczny jest montaż lustra drogowego po drugiej stronie drogi pow. Droga 45\4 prowadzi do rozrastającego się w szybkim tempie osiedla, które nie posiada żadnego oświetlenia, a które szczególnie konieczne jest w okresie jesienno-zimowym, aby bezpiecznie wrócić do domu.32 050,00 zł2015-08-21
53Krystian StecPARK im „Józefa Korty” w KobyluKobyle, działki gminne o numerach 1076/1,1076/2,1091/1, 1103/1, 1104/1Park. Im Józefa Korty w Kobylu to kompleks sportowo-rekreacyjny z szatnią, parkingiem, trybunami, boiskami o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego. Wyposażony w siłownię zewnętrzną, bieżnię i piaskownicę do skoku w dal oraz tzw. ścieżkę zdrowia usytuowaną wzdłuż potoku Leksandrówka służącą do takiej aktywności ruchowej jak m.in. jazdy rowerowej, spacerów, biegania a nawet nordic walkingu.58 007,00 zł2015-08-21
54Marta CholewaNowe książki dla Biblioteki Publicznej w Nowym WiśniczuMiejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 1, 32-720 Nowy WiśniczCelem podjętego działania jest zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu. Zakup obejmować będzie literaturę dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literaturę piękną dla dorosłych (polską i zagraniczną) oraz literaturę popularnonaukową. Uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej wpłynie na większe zainteresowanie jej zbiorami, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na rozwój osobisty mieszkańców. Powiększenie księgozbioru przyciągnie nowych czytelników i zapewni im ciekawą ofertę kulturalną.10 000,00 zł2015-08-21
55Bogusława MroczekRemont drogi gminnej nr 1559 w Królówce/Nowa Wieś/ - górny odcinekKrólówka-Nowa Wieś odcinek drogi nr 1559 na odcinku od Państwa Biłos w górę w kierunku drogi wojewódzkiej.Projekt zakłada remont drogi gminnej nr 1559 w miejscowości Królówka- Nowa Wieś, odcinek drogi nr 1559 na odcinku od Państwa Biłos w górę w kierunku drogi wojewódzkiej. W ramach zadania przewidziano położenie nawierzchni asfaltowej, udrożnienie przepustów, obranie rowów wzdłuż remontowanego odcinka /z obu stron/, utwardzenie poboczy klińcem. Odcinek około 400 mb.94 317,00 zł2015-08-21
56Jacek DziedzicRemont drogi gminnej nr 1559 w Królówce/Nowa Wieś/ wzdłuż potoku.Królówka-Nowa Wieś odcinek drogi nr 1559 od mostu do drogi powiatowej około 300 mb wzdłuż potoku.Projekt zakłada remont drogi gminnej nr 1559 w miejscowości Królówka- Nowa Wieś, odcinek drogi od mostu do drogi powiatowej około 300 mb. W ramach działania przewidziano sfrezowanie starej, uszkodzonej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy i położenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, udrożnienie przepustów, obranie rowu wzdłuż remontowanego odcinka drog i /z jednej strony/, umocnienie brzegu rzeki w miejscach, gdzie przylega ona bezpośrednio do drogi, utwardzenie poboczy klińcem.94 317,00 zł2015-08-21
57Ewa TaborSiłownia zewnętrzna w miejscowości KrólówkaKrólówka działka nr 1261/3 obok Wiejskiego Domu Kultury lub na działce nr 1537Przygotowanie placu: wyrównanie, założenie podłoża elastycznego oraz wyplantowanie terenu. Projekt zakłada postawienie pięciu urządzeń do wykonywania ćwiczeń na wolnym powietrzu: •Steper i twister Fit D19 DO8
•Rower i wioślarz Fit D25 D31
•Biegacz i orbitek Fit DO4 D11
•Masażer Fit D12
•Drążek do podciągania Fit D16
34 028,00 zł2015-08-21
58Dominik KokoszkaProgi zwalniające na ulicy Jana BrzękowskiegoNowy Wiśnicz, ul. Jana BrzękowskiegoProgi zwalniające mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieci, które mieszkają przy ulicy Jana Brzękowskiego, ale także „wymusić” na kierowcach dostosowanie prędkości swoich pojazdów do terenu, po którym się poruszają.1 931,10 zł2015-08-21
59Adam BrzegowyRemont rowu przydrożnego polegającego na umocnieniu korytkami betonowymi oraz skarp płytami ażurowymiKrólówka ( Skotnica 2) – droga gminna 3359/4,3359/3, dł. 400 mRemont rowu obejmuje ułożenie korytek i umocnienie skarp.37 000,00 zł2015-08-21
60Teresa NabielecProjekt ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz pozwolenia na budowę chodnika o długości ok. 150 mb od szkoły do remizy-działka 501Chronów - projekt dotyczy chodnika wzdłuż drogi od szkoły do remizyProjekt ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę chodnika o długości ok.150 mb.10 000,00 zł2015-08-21
61Tadeusz KoziołProjektowanie chodnika od drogi powiatowej do mostu pod kościół w miejscowości Chronów – działka 493Chronów - projekt dotyczy chodnika od drogi powiatowej do mostu pod kościołemProjekt ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę chodnika o długości ok.350 mb.10 369,00 zł2015-08-21
62Elżbieta Wołek„Królówka na scenie”Zespół Szkół w Królówce 32-722 Królówka 444Projekt „Królówka na scenie” ma się przyczynić do integracji społeczeństwa lokalnego. Dotyczy on zakupu dla Zespołu Szkół w Królówce przenośnej sceny i profesjonalnego nagłośnienia oraz wspólnej organizacji przez instytucje działające w Królówce festynu”Dzień Królówki”. Zakupiona dla szkoły scena będzie, w ramach współpracy wypożyczana bezpłatnie, na określonych warunkach OSP w Królówce, a także dla WDK celem organizacji imprez plenerowych.24 000,00 zł2015-08-21
63Ewa BabralSiłownia na wolnym powietrzuMuchówka - plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.Szkoła w Muchówce jest miejscem gdzie nasze dzieci i młodzież, prócz zajęć lekcyjnych, spędzają najwięcej wolnego czasu. Nasz projekt zakłada budowę siłowni na świeżym powietrzu, usytuowanej obok placu zabaw. Celem tej inwestycji jest zachęcenia młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu. Zaletą położenia siłowni obok placu zabaw jest możliwość połączenia aktywności fizycznej rodziców z jednoczesną opieką nad ich pociechami. Kolejnym atutem projektu jest fakt, iż może on być ciekawą alternatywą na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego.46 200,00 zł2015-08-21
64Halina KrawczykModernizacja kuchni i sali w OSP w Muchówce.Remiza OSP MuchówkaProjekt obejmuje modernizację kuchni i sali w Remizie OSP w Muchówce. Planowany zakup mebli, sprzętu i naczyń gastronomicznych. Wymiana termy gazowej. Zakup nowych krzeseł i obrusów. Pozwoli to na udoskonalenie lokalu, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Muchówki organizując rodzinne i nie tylko uroczystości.46 202,02 zł2015-08-21