Budżet Obywatelski jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie
Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2024

Zasadniczym celem powołania budżetu obywatelskiego jest zmotywowanie mieszkańców do większego zaangażowania w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra i spowodowanie realizacji tych zadań, które z punktu widzenia mieszkańców należy realizować w pierwszej kolejności.

Cel ten ma również wzmocnić postawy obywatelskie mieszkańców i prowadzić do aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2023 kwotę

1 000 000 zł

Podział kwoty następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla NW)/ilość mieszkańców gminy x kwota ogólna, co daje następujące kwoty:

Lp. Nazwa sołectwa/osiedla Kwota
1. Osiedle Nowy Wiśnicz 190 150,00 zł
2. Sołectwo Chronów   33 444,00 zł
3. Sołectwo Kobyle   95 887,00 zł
4. Sołectwo Kopaliny   41 135,00 zł
5. Sołectwo Królówka 154 307,00 zł
6. Sołectwo Leksandrowa  61 455,00 zł
7. Sołectwo Łomna  38 665,00 zł
8. Sołectwo Muchówka  74 155,00 zł
9. Sołectwo Olchawa  48 331,00 zł
10. Sołectwo Połom Duży  44 098,00 zł
11. Sołectwo Stary Wiśnicz 173 922,00 zł
12. Sołectwo Wiśnicz Mały 44 451,00 zł

Wyżej wymienione kwoty, mogą być przeznaczone na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków w danym sołectwie istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, na realizację innych zadań na terenie danego sołectwa w bieżącym roku budżetowym.