Budżet Obywatelski jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie
Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2022

Zasadniczym celem powołania budżetu obywatelskiego jest zmotywowanie mieszkańców do większego zaangażowania w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra i spowodowanie realizacji tych zadań, które z punktu widzenia mieszkańców należy realizować w pierwszej kolejności.

Cel ten ma również wzmocnić postawy obywatelskie mieszkańców i prowadzić do aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2020 kwotę

1 000 000 zł

Podział kwoty następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla NW)/ilość mieszkańców gminy x kwota ogólna, co daje następujące kwoty:

 

Lp.

Nazwa sołectwa/osiedla

Kwota

1. Osiedle Nowy Wiśnicz 193 457,00 zł
2. Sołectwo Chronów 32 574,00 zł
3. Sołectwo Kobyle 96 587,00 zł
4. Sołectwo Kopaliny 40 877,00 zł
5. Sołectwo Królówka 155 418,00 zł
6. Sołectwo Leksandrowa 61 032,00 zł
7. Sołectwo Łomna 38 180,00 zł
8. Sołectwo Muchówka 75 580,00 zł
9. Sołectwo Olchawa 47 761,00 zł
10. Sołectwo Połom Duży 44 780,00 zł
11. Sołectwo Stary Wiśnicz 1 71 244,00 zł
12. Sołectwo Wiśnicz Mały 42 510,00 z

Wyżej wymienione kwoty, mogą być przeznaczone na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków w danym sołectwie istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, na realizację innych zadań na terenie danego sołectwa w bieżącym roku budżetowym.