Budżet Obywatelski jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie
Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2018

Zasadniczym celem powołania budżetu obywatelskiego jest zmotywowanie mieszkańców do większego zaangażowania w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra i spowodowanie realizacji tych zadań, które z punktu widzenia mieszkańców należy realizować w pierwszej kolejności.

Cel ten ma również wzmocnić postawy obywatelskie mieszkańców i prowadzić do aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2018 kwotę

1 000 000 zł

Podział kwoty następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla NW)/ilość mieszkańców gminy (wg  stanu na 31.12.2016r. ogłoszonego na stronie urzędu) x kwota ogólna, co daje następujące kwoty:

 • Osiedle Nowy Wiśnicz – 197 200 zł *

 • Sołectwo Chronów – 32 800 zł

 • Sołectwo Kobyle – 96 600 zł

 • Sołectwo Kopaliny – 40 000 zł

 • Sołectwo Królówka –  155 400 zł *

 • Sołectwo Leksandrowa – 59 800 zł

 • Sołectwo Łomna – 37 800 zł

 • Sołectwo Muchówka – 75 800 zł

 • Sołectwo Olchawa – 47 400 zł

 • Sołectwo Połom Duży – 43 400 zł

 • Sołectwo Stary Wiśnicz – 171 800 zł *

 • Sołectwo Wiśnicz Mały – 42 000 zł

Wyżej wymienione kwoty, mogą być przeznaczone na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

* W przypadku osiedla Nowego Wiśnicza oraz sołectw Królówki i Starego Wiśnicza wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 70% wartości przeznaczonej kwoty na dane sołectwo (osiedle).

W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków w danym sołectwie istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, na realizację innych zadań na terenie danego sołectwa w bieżącym roku budżetowym.