Budżet Obywatelski jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie
Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2020

Zasadniczym celem powołania budżetu obywatelskiego jest zmotywowanie mieszkańców do większego zaangażowania w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra i spowodowanie realizacji tych zadań, które z punktu widzenia mieszkańców należy realizować w pierwszej kolejności.

Cel ten ma również wzmocnić postawy obywatelskie mieszkańców i prowadzić do aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2020 kwotę

1 000 000 zł

Podział kwoty następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla NW)/ilość mieszkańców gminy x kwota ogólna, co daje następujące kwoty:

 

Lp.

Nazwa sołectwa/osiedla

Kwota

1. Osiedle Nowy Wiśnicz 194 640 zł
2. Sołectwo Chronów 33 050 zł
3. Sołectwo Kobyle 96 280 zł
4. Sołectwo Kopaliny 40 520 zł
5. Sołectwo Królówka 155 480 zł
6. Sołectwo Leksandrowa 60 210 zł
7. Sołectwo Łomna 38 655 zł
8. Sołectwo Muchówka 75 590 zł
9. Sołectwo Olchawa 47 130 zł
10. Sołectwo Połom Duży 43 470 zł
11. Sołectwo Stary Wiśnicz 172 440 zł
12. Sołectwo Wiśnicz Mały 42 535 zł

Wyżej wymienione kwoty, mogą być przeznaczone na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków w danym sołectwie istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, na realizację innych zadań na terenie danego sołectwa w bieżącym roku budżetowym.