Budżet Obywatelski jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie
Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2025

Zasadniczym celem powołania budżetu obywatelskiego jest zmotywowanie mieszkańców do większego zaangażowania w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra i spowodowanie realizacji tych zadań, które z punktu widzenia mieszkańców należy realizować w pierwszej kolejności.

Cel ten ma również wzmocnić postawy obywatelskie mieszkańców i prowadzić do aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2025 kwotę

1 000 000 zł

Podział kwoty następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla NW)/ilość mieszkańców gminy x kwota ogólna, co daje następujące kwoty:

Lp. Nazwa sołectwa/osiedla Kwota
1. Osiedle Nowy Wiśnicz 188 166,00 zł
2. Sołectwo Chronów 33 148,00 zł
3. Sołectwo Kobyle 94 717,00 zł
4. Sołectwo Kopaliny 41 117,00 zł
5. Sołectwo Królówka 153 678,00 zł
6. Sołectwo Leksandrowa 61 429,00 zł
7. Sołectwo Łomna 39 424,00 zł
8. Sołectwo Muchówka 75 182,00 zł
9. Sołectwo Olchawa 48 875,00 zł
10. Sołectwo Połom Duży 43 656,00 zł
11. Sołectwo Stary Wiśnicz 175 400,00 zł
12. Sołectwo Wiśnicz Mały 45 208,00 zł

Wyżej wymienione kwoty, mogą być przeznaczone na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków w danym sołectwie istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, na realizację innych zadań na terenie danego sołectwa w bieżącym roku budżetowym.