Budżet Obywatelski jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie
Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2017

Zasadniczym celem powołania budżetu obywatelskiego jest zmotywowanie mieszkańców do większego zaangażowania w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra i spowodowanie realizacji tych zadań, które z punktu widzenia mieszkańców należy realizować w pierwszej kolejności.

Cel ten ma również wzmocnić postawy obywatelskie mieszkańców i prowadzić do aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2017 kwotę

800 000 zł

Podział kwoty następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla NW)/ilość mieszkańców gminy (wg  stanu na 31.12.2015r. ogłoszonego na stronie urzędu) x kwota ogólna, co daje następujące kwoty:

 • Osiedle Nowy Wiśnicz – 157 651 zł *

 • Sołectwo Chronów – 26 305 zł

 • Sołectwo Kobyle – 77 270 zł

 • Sołectwo Kopaliny – 31 706 zł

 • Sołectwo Królówka – 125 358 zł *

 • Sołectwo Leksandrowa – 47 677 zł

 • Sołectwo Łomna – 30 356 zł

 • Sołectwo Muchówka – 61 651 zł

 • Sołectwo Olchawa – 37 989 zł

 • Sołectwo Połom Duży – 34 525 zł

 • Sołectwo Stary Wiśnicz – 136 690 zł *

 • Sołectwo Wiśnicz Mały – 32 822 zł

Wyżej wymienione kwoty, mogą być przeznaczone na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

* W przypadku osiedla Nowego Wiśnicza oraz sołectw Królówki i Starego Wiśnicza wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 70% wartości przeznaczonej kwoty na dane sołectwo (osiedle).

W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków w danym sołectwie istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, na realizację innych zadań na terenie danego sołectwa w bieżącym roku budżetowym.

Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017