Budżet Obywatelski jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie
Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2023

Zasadniczym celem powołania budżetu obywatelskiego jest zmotywowanie mieszkańców do większego zaangażowania w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra i spowodowanie realizacji tych zadań, które z punktu widzenia mieszkańców należy realizować w pierwszej kolejności.

Cel ten ma również wzmocnić postawy obywatelskie mieszkańców i prowadzić do aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2023 kwotę

1 000 000 zł

Podział kwoty następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla NW)/ilość mieszkańców gminy x kwota ogólna, co daje następujące kwoty:

 

Lp.

Nazwa sołectwa/osiedla

Kwota

1. Osiedle Nowy Wiśnicz 192 621,00 zł
2. Sołectwo Chronów 32 363,00 zł
3. Sołectwo Kobyle 96 240,00 zł
4. Sołectwo Kopaliny 41 144,00 zł
5. Sołectwo Królówka 155 584,00 zł
6. Sołectwo Leksandrowa 61 539,00 zł
7. Sołectwo Łomna 38 382,00 zł
8. Sołectwo Muchówka 74 499,00 zł
9. Sołectwo Olchawa 47 235,00 zł
10. Sołectwo Połom Duży 44 473,00 zł
11. Sołectwo Stary Wiśnicz 171 801,00 zł
12. Sołectwo Wiśnicz Mały 44 119,00 zł

Wyżej wymienione kwoty, mogą być przeznaczone na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków w danym sołectwie istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, na realizację innych zadań na terenie danego sołectwa w bieżącym roku budżetowym.