W dniu 21 sierpnia 2015 r. zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Złożono 64 wnioski, które po ocenie formalnej dokonanej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego zostały pozytywnie ocenione. Obecnie trwa weryfikacja merytoryczna złożonych  projektów oraz spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. W zebraniach bierze udział Burmistrz Nowego Wiśnicza, radni gminni i powiatowi, sołtysi oraz przedstawiciele rad sołeckich. Podczas spotkań autorzy zgłoszonych projektów mogą zachęcać pozostałych mieszkańców do głosowania na dany projekt.