Za nami kolejne spotkania z mieszkańcami gminy. 8 września 2015 roku odbyło się zebranie w Łomnej, a 9 września 2015 r. w Leksandrowej.  W zebraniach uczestniczyli: Burmistrz Nowego Wiśnicza, radni gminni, sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich oraz mieszkańcy danych miejscowości. Jednym z punktów zebrań był temat budżetu obywatelskiego w gminie Nowy Wiśnicz na rok 2016. Mieszkańcy przede wszystkim bardzo aktywnie dyskutowali na temat złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Autorzy projektów uzasadniali potrzebę realizacji danego zadania i zachęcali do głosowania. Przedstawiono mieszkańcom zasady przeprowadzenia głosowania i kolejny raz podkreślono, że to od mieszkańców zależy, który projekt zostanie zrealizowany w przyszłym roku w danej miejscowości.  Ponadto na spotkaniu poruszano sprawy bieżące, zgłaszano potrzeby wykonania inwestycji związanych z remontem dróg, budową chodników, wodociągów i kanalizacji. Podjęto również uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków z  funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Przed nami kolejne spotkania w następujących miejscowościach:

  • Olchawa – 10.09.2015 r. o godz. 19:00
  • Połom Duży – 13.09.2015 r. o godz. 11:00
  • Kopaliny – 16.09.2015 r. o godz. 18:00
  • Stary Wiśnicz – 17.09.2015 r. godz. 19:00
  • Muchówka – 04.10.2015 r. godz. 19:00
  • Chronów – 20.09.2015 r. godz. 8:30
  • Kobyle – 20.09.2015 r. godz. 16:00
  • Nowy Wiśnicz – 20.09.2015 r. godz. 19:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Dodaj komentarz