Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 w Gminie Nowy Wiśnicz.

Wyniki głosowania dla poszczególnych projektów z podziałem na miejscowości

 

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2018 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji

Sołectwo/ osiedleNr projektuTytuł projektuSzacunkowy koszt
Chronów8Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K Chronów - Krasna Góra w miejscowości Chronów II etap32.800,00 zł
Kobyle14Przebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa96.600,00 zł
Kopaliny3Nakładka asfaltowa na drodze wewnętrznej po działce nr 37 w m. Kopaliny40.000,00 zł
Królówka28Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce108.780,00 zł
Królówka12Remont drogi wewnętrznej po dz. nr 1396, 1397 w m. Królówka – Uzbornia I46.620,00 zł
Leksandrowa16Remont drogi wewnętrznej po działce nr 121 oraz drogi gminnej nr 580287 K (dz. nr 131) w m. Leksandrowa59.800,00 zł
Łomna10Montaż opraw ulicznych wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 44 w m. Łomna15.000,00 zł
Łomna25Zakup umundurowania koszarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej4.550,00zł
Łomna15Zakup wyposażenia do obsługi imprez kulturalnych w sołectwie Łomna8.250,00zł
Muchówka24Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów Domu Ludowego w Muchówce m. Alojzego Stochla75.800,00 zł
Nowy Wiśnicz18Remont drogi gminnej nr 580280K (ul. Ogrodowa) w Nowym Wiśniczu138.040,00 zł
Nowy Wiśnicz1Wymiana bram garażowych, zakup doposażenia i umundurowania dla OSP w Nowym Wiśniczu59.160,00 zł
Olchawa11Remont drogi wewnętrznej po działce nr 156/1 w m. Olchawa „Działy”47.400,00 zł
Połom Duży7Utwardzenie działki nr 348 wraz z przebudową drogi wewnętrznej po działce nr 347 w m. Połom Duży30.000,00 zł
Stary Wiśnicz6Przebudowa drogi gminnej nr 580282 K w m. Stary Wiśnicz100.000,00 zł
Stary Wiśnicz20Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580271 K w m. Stary Wiśnicz24.000,00 zł
Stary Wiśnicz26Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu15.000,00 zł
Wiśnicz Mały21Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 580277 K w m. Wiśnicz Mały42.000,00 zł

Głosów ogółem

4488

Szacunkowa frekwencja w gminie obliczona na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie Nowy Wiśnicz, którzy ukończyli 16 lat na dzień 29 września 2017r. (głosy ogółem * 100 / zameldowanych na stałe 10908) wyniosła:

41,14 %

Głosów ważnych

4337

Głosów nieważnych

151

Protokół z ustalenia wyników głosowania na projekty