Głosów ogółem

2337

Głosów ważnych

2237

Głosów nieważnych

100

Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 w Gminie Nowy Wiśnicz.

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2024 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji

Sołectwo/OsiedleNr projektuTytuł projektuSzacunkowy koszt
Kobyle7Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyle – wymiana podłóg95,887.00 zł
Kopaliny6Modernizacja drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny9,135.00 zł
Królówka12Remont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka „Skotnica II” w miejscowości Królówka108,014.90 zł
Leksandrowa2Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 280 w miejscowości Leksandrowa61,455.00 zł
Łomna14Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz – Chronów w miejscowości Łomna38,665.00 zł
Muchówka13Remont świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym im. Alojzego Stochla w Muchówce 74,155.00 zł
Nowy Wiśnicz 10Remont podjazdu do garaży Remizy OSP w miejscowości Nowy Wiśnicz – od ulicy Nowej57,045.00 zł
15Remont drogi gminnej nr 580299K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna – etap III133,105.00 zł
Olchawa3Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po działce nr 15/3 w miejscowości Olchawa48,331.00 zł
Połom Duży8Remont drogi gminnej nr 580783 K po działce nr 217/1 w miejscowości Połom Duży44,098.00 zł
Stary Wiśnicz17Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle na dz. 1473/1 w Starym Wiśniczu121,745.40 zł
Wiśnicz Mały5Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ciągu drogi wewnętrznej po dz. nr 426 w miejscowości Wiśnicz Mały44,451.00 zł

Wyniki głosowania dla poszczególnych projektów z podziałem na miejscowości

PROTOKÓŁ z ustalenia wyników głosowania na projekty w ramach BO na rok 2024