W ramach zadania wyremontowano odcinek przedmiotowej drogi na długości ok. 183 mb za łączną kwotę w wysokości 160 210,42 zł. Kwota 135 000,00 zł płatna w ramach Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota 25 210,42 zł to środki stanowiące zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.