W ramach zadania wybudowano chodnik wraz z kanalizacją deszczową na długości ok. 36 mb za łączną kwotę w wysokości 176 543,38 zł, z czego kwota 119 870,80 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota 56 672,58 zł płatna ze środków z budżetu gminy.