Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 w Gminie Nowy Wiśnicz.

 

Szacunkowa frekwencja głosowania obliczona na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie Nowy Wiśnicz, którzy ukończyli 16 lat na dzień 30 września 2016r. (głosy ogółem * 100 / zameldowanych na stałe 10864)

43,91 %

 

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2017

POBIERZ PDF

Download (PDF, 5.87MB)