Głosów ogółem

2730

Głosów ważnych

2608

Głosów nieważnych

112

Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w Gminie Nowy Wiśnicz.

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2023 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji

Sołectwo/OsiedleNr projektuTytuł projektuSzacunkowy koszt
Chronów23Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chronów – etap II32363
Kobyle9Zakup wozu strażackiego dla OSP Kobyle96240
Kopaliny13Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Kopalinach – etap II41144
Królówka14Remont drogi wewnętrznej po działce nr 2581 w miejscowości Królówka (droga na Zagrody) 108908
21Remont drogi wewnętrznej przysiółka „Skotnica II” w miejscowości Królówka46675.2
Leksandrowa1Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leksandrowa61539
Łomna11Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej38382
Muchówka15Modernizacja drogi wewnętrznej po działce nr 841 w miejscowości Muchówka74499
Nowy Wiśnicz 10Remont podjazdu do budynku Remizy OSP w miejscowości Nowy Wiśnicz57786
12Remont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna – etap II134834.7
Olchawa16Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 156/2 i 156/3 w miejscowości Olchawa (,,Działy’’) – etap II47235
Połom Duży17Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 610/1 i 610/2 w miejscowości Połom Duży44473
Stary Wiśnicz6Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu120260.7
22Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego łączącego drogę gminną nr 580289 K Stary Wiśnicz – „droga północna” z drogą powiatową nr 1444 K Uszew - Nieznanowice30000
Wiśnicz Mały3Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wewnętrznej po dz. nr 426 kontynuacja do dz. nr 635/1 w miejscowości Wiśnicz Mały – etap II44119

Wyniki głosowania dla poszczególnych projektów z podziałem na miejscowości

PROTOKÓŁ z ustalenia wyników głosowania na projekty w ramach BO na rok 2023