W ramach zadania wykonano remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości ok. 367 mb za łączną kwotę w wysokości 154 334,37 zł, z czego kwota 61 032,00 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota 93 302,37 zł w ramach środków FOGR.