Zgodnie z harmonogramem publikujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

LP.WNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTUURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAOPIS PROJEKTUWARTOŚĆ PROJEKTUDATA WPŁYWU WNIOSKU
1Józef ZbośBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leksandrowa Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości LeksandrowaDroga wewnętrzna po dz. nr 67/4, 28/21 i 45/4 i droga wewnętrzna po dz. nr 22/2Wykonanie oświetlenia przy dwóch drogach wewnętrznych położonych w Leksandrowej. W ramach zadania przewiduje się wybudowanie ok. 3 lamp na długości ok. 200 m w ciągu drogi wewnętrznej po działkach nr 67/4, 28/21 i 45/4, a także ok. 3 lamp na długości ok. 120 m w ciągu drogi wewnętrznej po działce nr 22/2 w m. Leksandrowa.61 539,00 zł07.06.2022 r.
3Kinga BagińskaBudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wewnętrznej po dz. nr 426 kontynuacja do dz. nr 635/1 w miejscowości Wiśnicz MałyBudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wewnętrznej po dz. nr 426 kontynuacja do dz. nr 635/1 w miejscowości Wiśnicz Mały – etap IIWiśnicz Mały droga wewnętrzna po dz. nr 426W ramach projektu przewiduje się dalszy ciąg budowy ścieżki rowerowej. Zadanie będzie polegać na wykorytowaniu, utwardzeniu, ułożeniu krawężników oraz kostki brukowej. 44 119,00 zł15.06.2022 r.
4Marcin DaniecRemont drogi gminnej 580781K/88Remont drogi gminnej nr 580781 K po działce nr 88 w miejscowości Połom DużyPołom Duży droga gminna 580781K/88 (do Pana Opioły)Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 965 w kierunku Przysiółka Wólka (do p. Opioły), szerokość drogi 2,8 m.44 473,00 zł17.06.2022 r.
5Małgorzata GrabiecWymiana podłóg w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości KobyleRemont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kobyle – wymiana podłógBudynek Świetlicy Wiejskiej w KobyluW ramach projektu przewiduje się wymianę drewnianych podłóg w dwóch pomieszczeniach świetlicy oraz pomieszczeniu kuchennym z powodu obecności kornika, który dewastuje podłogę. 96 240,00 zł20.06.2022 r.
6Anna WaśkoWymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym WiśniczuWymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym WiśniczuSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, Stary Wiśnicz 480, 32-720 Nowy Wiśnicz, działka ewidencyjna nr 1472W ramach projektu zostanie całkowicie wymieniona nawierzchnia. Planowane jest wykonanie nawierzchni elastycznej wylewanej na podbudowie betonowej na powierzchni 272 m2.120 260,70 zł23.06.2022 r.
7Marta StadnickaWykonanie ciągu pieszego na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym WiśniczuModernizacja ciągu pieszego na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym WiśniczuSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, Stary Wiśnicz 480, 32-720 Nowy Wiśnicz, działka ewidencyjna nr 1472W ramach projektu zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej, pełniący funkcję komunikacyjną na placu zabaw. Planowana jest wymiana uszkodzonych i zamontowanie nowych obrzeży betonowych w ilości 77 mb. Na alejce, która stanowi część komunikacyjną zostanie zamontowana nawierzchnia z kostki betonowej. Powierzchnia pokrycia wynosi około 47 m2.51 540,30 zł23.06.2022 r.
8Natalia PiechnikBudowa obiektów małej architektury na działce nr 405/3 w miejscowości ŁomnaBudowa obiektów małej architektury na działce nr 405/3 w miejscowości ŁomnaDziałka nr 405/3 w miejscowości ŁomnaW ramach zadania przewiduje się budowę siłowni zewnętrznej na dz. nr 405/3 w miejscowości Łomna w skład której wchodzi dostawa i montaż urządzeń tj.: wyciskanie siedząc – wyciąg górny, twister wahadło, narciarz podwójny, ławka z pedałami.38 382,00 zł23.06.2022 r.
9Stanisław DuśkoZakup wozu strażackiego dla OSP KobyleZakup wozu strażackiego dla OSP KobyleGaraże OSP Kobyle w budynku Domu Ludowego w Kobylu, Kobyle 357W ramach zadania przewiduje się zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kobyle z napędem 4x4, kabiną co najmniej 6-cio osobową, zbiornikiem na wodę, autopompą. Pojazd kategorii średni lub ciężki.96 240,00 zł27.06.2022 r.
10Damian CapigaWymiana podjazdu przed boksami garażowymi OSP Nowy WiśniczRemont podjazdu do budynku Remizy OSP w miejscowości Nowy Wiśnicz OSP Nowy Wiśnicz, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 32-720 Nowy WiśniczPrace będą polegały na skuciu starego betonu z podjazdu, a następnie utwardzeniu podłoża i ułożeniu kostki brukowej. 57 786,00 zł27.06.2022 r.
11Artur ŚwiątekZakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ŁomnejZakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ŁomnejRemiza OSP Łomna, Łomna 186, 32-720 Nowy WiśniczZakup drona z kamerą termowizyjną do wspierania działań ratowniczo-poszukiwawczych oraz do pomocy przy lokalizacji źródeł pożarów. Zakup namiotu pneumatycznego (małego) do zapewnienia bezpieczeństwa druhom OSP podczas udziału w różnego rodzaju imprezach. Zakup kompletu ubrań koszarowych w ilości 5 sztuk w celu poprawy wizerunku OSP.38 382,00 zł29.06.2022 r.
12Henryk AdamczykRemont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna KONTYNUACJARemont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz - ul. Słoneczna – etap IIul. Słoneczna, 32-720 Nowy WiśniczProjekt dotyczy remontu nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Nowym Wiśniczu. Zgłoszony projekt to kontynuacja remontu nawierzchni asfaltowej w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.134 834,70 zł29.06.2022 r.
13Grzegorz KuchnikZagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Świetlicy Wiejskiej w KopalinachZagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Kopalinach – etap IIKopaliny, dz. nr 1/32Projekt zakłada wykonanie monitoringu, położenie chodnika z kostki brukowej od strony zachodniej budynku świetlicy, nasadzenia krzewów i kwiatów, zakup donic betonowych, plantowanie terenu placu zabaw, nawiezienie ziemi, posianie trawy.41 144,00 zł29.06.2022 r.
14Bartłomiej ŁąckiRemont drogi gminnej po działce nr 2581 - droga na ZagrodyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 2581 w miejscowości Królówka (droga na Zagrody)Droga gminna po działce nr 2581 w Królówce - droga do Zagrody Projekt zakłada remont drogi gminnej po działce nr 2581 w miejscowości Królówka - od kościoła w stronę cmentarza - droga na Zagrody. W ramach zadania przewidziano sfrezowanie starej, uszkodzonej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej oraz udrożnienie rowów.108 908,00 zł2022-06-29 00:00:00
15Władysław StaryPoszerzenie i asfaltowanie drogi wewnętrznej po działce nr 841 w miejscowości MuchówkaModernizacja drogi wewnętrznej po działce nr 841 w miejscowości MuchówkaDroga wewnętrzna na działce nr 841 pomiędzy drogą wojewódzką 966 a drogą gminną nr 580275 K W ramach zadania będzie wykonane poszerzenie drogi do 4 m, wykonanie podbudowy z kruszywa i asfaltowanie całej szerokości drogi oraz częściowe pobranie rowów. Szerokość drogi obecnie to 3 m, a jest to droga przelotowa pomiędzy drogą wojewódzką nr 966 a drogą gminną nr 580275 K.74 499,00 zł29.06.2022 r.
16Wiesław SmędaRemont drogi nr 156/3 w Olchawie – kontynuacjaRemont drogi wewnętrznej po działkach nr 156/2 i 156/3 w miejscowości Olchawa („Działy”) – etap IIOlchawa – „Działy” droga nr 156/3W ramach zadania przewiduje się położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz obsypanie poboczy. 47 235,00 zł29.06.2022 r.
17Jerzy GamońRemont części drogi nr 610 w miejscowości Połom DużyRemont drogi wewnętrznej po działkach nr 610/1 i 610/2 w miejscowości Połom DużyPołom Duży, droga nr 610Utwardzenie drogi nr 610, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi i osadzenie krawężników oraz montaż lustra na skrzyżowaniu przy wyjeździe z drogi 610 na drogę powiatową.44 473,00 zł30.06.2022 r.
18Grzegorz ZgłobickiBudowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej 580282 K Stary Wiśnicz – Kobyle na dz. 1473/1 w Starym WiśniczuBudowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej 580282 K Stary Wiśnicz – Kobyle na dz. 1473/1 w Starym WiśniczuDroga gminna Stary Wiśnicz – Kobyle (strona południowa) od plebanii w kierunku miejscowości KobyleWykonanie chodnika pn.: „Ścieżka rowerowa przy drodze gminnej 580282 K Stary Wiśnicz – Kobyle na dz. 1473/1 w Starym Wiśniczu”. W ramach zadania przewiduje się wykonanie chodnika na długości ok. 76 m wraz z kanalizacją opadową, kanałem technologicznym. Dodatkowo przewiduje się utwardzenie pobocza, zamontowanie krawężników i ułożenie kostki brukowej.120 260,70 zł30.06.2022 r.
19Jacek DaniecWykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2079 K Nowy Wiśnicz – Chronów w m. ŁomnaWykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2079 K Nowy Wiśnicz – Chronów w m. ŁomnaLampy przy drodze powiatowej w Łomnej – poniżej piekarniWykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na odcinku około 1 km.38 382,00 zł30.06.2022 r.
20Mateusz FortunaZagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym „Ceramika” w miejscowości MuchówkaZagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym „Ceramika” w miejscowości MuchówkaMuchówka, działki: 605/4 i 607/2W ramach projektu przewiduje się budowę altany rekreacyjnej o powierzchni ok. 32 m2 wraz z mini boiskiem do piłki plażowej.74 499,00 zł30.06.2022 r.
21Adam BrzegowyRemont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka „Skotnica II”Remont drogi wewnętrznej przysiółka „Skotnica II” w miejscowości KrólówkaPrzedmiotem realizacji jest remont drogi wewnętrznej nr 3277/2 na odcinku 150 mb od mostu w góręRemont wyznaczonego odcinka powinien obejmować obranie rowów, nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni i utwardzenie poboczy.46 675,20 zł30.06.2022 r.
22Mirosław ChodurProjekt rewitalizacji ścieżki przy szkole w Starym Wiśniczu oraz remont kładki nad potokiem LeksandrówkaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego łączącego drogę gminną nr 580289 K Stary Wiśnicz – „droga północna” z drogą powiatową nr 1444 K Uszew - NieznanowiceŚcieżka prowadząca do szkoły w Starym WiśniczuDokumentacja projektowa pozwoli przeprowadzić proces rewitalizacji ścieżki oraz kładki nad potokiem Leksandrówka.30 000,00 zł30.06.2022 r.
23Tadeusz KoziołModernizacja placu zabaw w miejscowości Chronów – kontynuacjaModernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chronów – etap IISzkoła Podstawowa w ChronowieProjekt jest kontynuacją remontu i rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chronów. W ramach projektu przewiduję się wymianę nawierzchni placu zabaw.32 363,00 zł30.06.2022 r.

Download (PDF, 137KB)