21lip/15

Wszystkie zgłoszone projekty

Projekty, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego zostały przedstawione poniżej. LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2025 Zakwalifikowane LP.WNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTU WNIOSKODAWCYURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAOPIS PROJEKTUWARTOŚĆ PROJEKTUDATACzytaj dalej…