21lip/15

Wszystkie zgłoszone projekty

Projekty, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego zostały przedstawione poniżej. LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2022 Zakwalifikowane Nr projektuWNIOSKODAWCANAZWA PROJEKTUURZĘDOWA NAZWA PROJEKTULOKALIZACJAWARTOŚĆ PROJEKTU 1DamianCzytaj dalej…