Wykonano projekt zagospodarowania terenu działki nr 600 w Połomiu Dużym polegającego na budowie wolnostojącej altany, dwóch boisk rekreacyjnych, obiektów małej architektury (urządzeń placu zabaw, siłowni oraz ławeczek, śmietników, stołeczków na trybuny), instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz miejscami postojowymi w ilości 10 stanowisk.