Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 w terminie od 1 do 30 czerwca bieżącego roku. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu, którego wzór określił Burmistrz Nowego Wiśnicza stosownym zarządzeniem. Formularz dostępny jest do pobrania poniżej oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Download (DOC, 106KB)

POBIERZ

Każda osoba chcąca zgłosić projekt zadania ma możliwość skonsultowania swojego pomysłu z pracownikami Urzędu Miejskiego. W tym celu Burmistrz Nowego Wiśnicza wyznaczył osoby do kontaktu z mieszkańcami zgłaszającymi projekty w celu udzielenia niezbędnej pomocy do prawidłowego złożenia wniosku.

  • Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania, pok. nr 18, tel.: (14) 68 509 27

Pani Małgorzata Dębosz i Pan Mirosław Krupa

  • Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, tel. (14) 68 509 31

Pani Ewa Kumor i Pani Maria Bienias

Przygotowane i wypełnione formularze należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu. W przypadku wysyłki mailem prosimy o zeskanowanie dokumentów i przesłanie na adres: bo@nowywisnicz.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.