Przedstawiamy Państwu informację z weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Przypominamy, że głosowanie na dopuszczone projekty rusza już w środę, 13 września 2017r. i potrwa do 29 września 2017r.

Ponadto informujemy, że głosować można przez internet za pośrednictwem niniejszej strony internetowej w zakładce Głosowanie, bądź tradycyjnie w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 38 (Sekretariat). Ważne – Osoba głosująca może poprzeć maksymalnie jeden projekt z terenu którejkolwiek miejscowości Gminy Nowy Wiśnicz. Głosowanie internetowe wyklucza możliwość głosowania tradycyjnego i na odwrót.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Nr projektuWnioskodawcaNazwa projektu wnioskodawcyUrzędowa nazwa projektuLokalizacjaWartość projektuData wpływu
1Grzegorz NowakWymiana bram garażowych, zakup doposażenia i umundurowania dla OSP w Nowym WiśniczuOchotnicza Straż Pożarna w Nowym Wiśniczu 32-720 Nowy Wiśnicz ul. Kazimierza Wielkiego 659.160,00 zł5.06.2017 r.2Danuta DąbrowskaRemont deptaka prowadzącego do zabudowań dawnego Klasztoru Karmelitów BosychProjekt dotyczy deptaka usytuowanego na odcinku prowadzącym od budynku mieszkalnego na dz. nr 8 w m. Leksandrowa, wzdłuż bloku mieszkalnego i dawnego kamieniołomu 59.800,00 zł12.06.2017 r.
3Jan CieślaNakładka asfaltowa na drodze wewnętrznejNakładka asfaltowa na drodze wewnętrznej po działce nr 37 w m. KopalinyDroga wewnętrzna, część środkowa nr dz. 3740.000,00 zł16.06.2017 r.
4Jacek BiłosBudowa chodnikaBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr G580283 K w m. KrólówkaKrólówka. Droga łącząca plac przy kościele z Pańską rolą (do mostu od strony kościoła) nr drogi G580283K108.780,00 zł20.06.2017 r.
5Piotr WietrzakRemont drogi gminnej nr 88 wraz z odwodnieniem.Remont drogi gminnej nr 580781 K po działce nr 88 w m. Połom DużyPołom Duży, droga nr 88 obejmujący odcinek od dz. nr 79 do końca dz. nr 108, około 70 mb20.000,00 zł23.06.2017 r.
6Jerzy NowakPołożenie nowej nawierzchni bitumicznej na stronie południowej Stary Wiśnicz Przebudowa drogi gminnej nr 580282 K w m. Stary WiśniczStrona południowa od plebani w kierunku Kobyla100.000,00 zł26.06.2017 r.
7Jolanta GrzesikBudowa parkingu na potrzeby szkoły i kościoła wraz z modernizacja drogi dojazdowejUtwardzenie działki nr 348 wraz z przebudową drogi wewnętrznej po działce nr 347 w m. Połom DużyPołom Duży, działka szkolna nr 348, oraz droga nr 347 położona przy tej działce30.000,00 zł26.06.2017 r.
8Tadeusz KoziołBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K Chronów - Krasna Góra w miejscowości Chronów II etapChronów- Krasna Góra32.800,00 zł27.06.2017 r.
9Dominika JanuszModernizacja drogi gminnej o nr 573/3 i 573/4Przebudowa drogi wewnętrznej po działkach nr 573/3 i nr 573/4 w m. Połom DużyPołom Duży droga wewnętrzna dz. nr 573/3 i nr 573/443.400,00 zł28.06.2017 r.
10Bożena BuławaMontaż opraw ulicznych wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 44 w m. ŁomnaŁomna, droga wewnętrzna dz. nr 4415.000,00 zł28.06.2017 r.
11Aneta Sopata, Agnieszka FielekRemont drogi nr 156/1 w Olchawie ( „Działy” )Remont drogi wewnętrznej po działce nr 156/1 w m. Olchawa „Działy”Olchawa- „Działy” droga po dz. 156/147.400,00 zł28.06.2017 r.
12Stanisław GolonkaRemont drogi wewnętrznej po dz. nr 1396, 1397 w m. Królówka – Uzbornia IPrzedmiotem realizacji jest kontynuacja remontu drogi wewnętrznej od drogi po działce nr 1498 po działkach nr 1396 i 1397 na długości 360 mb46.620,00 zł28.06.2017 r.
13Katarzyna TworzydłoOpracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580875K w m. ŁomnaDroga gminna nr 580875K- od działki nr 528/7 do skrzyżowania z droga powiatową działka nr 24 w m. Łomna10.000,00 zł28.06.2017 r.
14Sławomir GolemiecPrzebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowaDroga gminna nr 580282K strona południowa po dz. nr 1165 i 1393 w miejscowości Kobyle96.600,00 zł29.06.2017 r.
15Izabela ProkopZakup wyposażenia do obsługi imprez kulturalnych w sołectwie ŁomnaSołectwo Łomna8.250,00 zł29.06.2017 r.
16Robert CieślaModernizacja drogi nr 121 i 131.Remont drogi wewnętrznej po działce nr 121 oraz drogi gminnej nr 580287 K (dz. nr 131) w m. LeksandrowaLeksandrowa nr działki 121 od nr 206 do nr 213/4 oraz nr działki 131 wzdłuż działki 259/4 i 25759.800,00 zł29.06.2017 r.
17Anna WaśkoKompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (II etap)Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu stary Wiśnicz 480 32-720 Nowy Wiśnicz działka nr 1472, 1472/486.800,00 zł29.06.2017 r.
18Leszek MarszałekRemont drogi – ul. OgrodowejRemont drogi gminnej nr 580280K (ul. Ogrodowa) w Nowym WisniczuRemont drogi wraz z wykonaniem podbudowy o raz przebraniem rowów przy ulicy Ogrodowej, na odcinku od ulicy Limanowskiej w kierunku ul. Kossaka około 500m138.040,00 zł29.06.2017 r.
20Marek BachulaOświetlenie drogi na PodgródkuRozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580271 K w m. Stary WiśniczDroga gminna nr G580271K w Starym Wiśniczu24.000,00 zł29.06.2017 r.
21Jan SysłoBudowa chodnikaBudowa chodnika przy drodze gminnej nr 580277 K w m. Wiśnicz Mały.Dalszy ciąg chodnika przy drodze gminnej nr 580277K w m. Wiśnicz Mały42.000,00 zł29.06.2017 r.
22Stanisław KarteczkaOświetlenie uliczneMontaż lampy ulicznej przy drodze gminnej nr 580782K w m. Połom DużyLampa na istniejącym słupie energetycznym przy drodze po działce nr 305 w miejscowości Połom Duży3.000,00 zł29.06.2017 r.
23Maciej PoznańskiPoprawa infrastruktury w Kobylu- drogi, parking, rekreacjaOdcinek drogi położonej na działce nr 1393, od mostu przez rów melioracyjny w kierunku Kąciny. Teren rekreacyjny siłowni zewnętrznej, działka nr 1076/2 przy kościele96.600,00 zł30.06.2017 r.
24Władysław StaryWymiana pokrycia dachowego, remont kominów Domu Ludowego w Muchówce m. Alojzego StochlaBudynek komunalny Gminy Nowy Wiśnicz Muchówka 157 – Dom Ludowy w Muchówce im. Alojzego Stochla nr działki 789/175.800,00 zł30.06.2017 r.
25Wiesław ŚwiątekZakup umundurowania koszarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ŁomnejŁomna 186 (budynek remizy OSP Łomna)4.550,00 zł30.06.2017 r.
26Bernadetta BłoniarzRewitalizacja terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym WiśniczuZagospodarowanie terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym WiśniczuMiejsce postojowe przed Ośrodkiem Edukacji Regionalnej, Stary Wiśnicz 673, działka nr 1475/615.000,00 zł30.06.2017 r.
27Ewa Zygmunt„Leśny domek' – altana rekreacyjna„Leśny domek' – altana rekreacyjna w m. ChronówPlac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chronowie, Chronów 17315.000,00 zł30.06.2017 r.
28Stanisław TaborRemont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w KrólówceDroga gminna nr 580285K po działce nr 618 w Królówce108.780,00 zł30.06.2017 r.
29Sławomir BłoniarzDoposażenie jednostki w sprzęt bojowy+ dalsza część modernizacji obiektu remizy OSP Stary WiśniczDoposażenie jednostki w sprzęt bojowy oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Starym WiśniczuRemiza OSP Stary Wiśnicz 47270.000,00 zł30.06.2017 r.
31Wiesław DźwigajModernizacja kuchni i wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w MuchówceRemiza OSP Muchówka75.783,00 zł30.06.2017 r.
33Katarzyna RynduchMontaż opraw ulicznych wzdłuż drogi wewnętrznej po działkach nr 597/1, 589/2, 587 w Starym Wiśniczu „Zalipie”Droga wewnętrzna po działkach nr 597/1, 589/2, 587 w m. Stary Wiśnicz20.000,00 zł30.06.2017 r.

Lista projektów niezakwalifikowanych do
Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Nr projektuWnioskodawcaNazwa projektuLokalizacjaWartość projektuData wpływuUwagi
19Jacek TrzeciakBudowa boiska sportowego w Połomiu DużymPołom Duży, działka nr 600 położona przy budynku Remizy OSP w Połomiu Dużym43.400,00 zł29.06.2017 r.Projekt niezakwalifikowany ze względów merytorycznych patrz "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018" § 6 ust. 6 pkt. 2), 3), 4) UZASADNIENIE: Podany zakres prac nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego za kwotę wskazaną w propozycji projektu. Rzeczywisty koszt wnioskowanych robót przekracza kwotę przeznaczoną dla sołectwa Połom Duży w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
30Halina Wójcik1. Remont sali szkolnej i kuchni 2. Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych 3. Wykonanie dalszej części drogi gminnej od p. K. do p. T. dot. drogi 221/1Olchawa- Budynek szkolny; droga gminna nr 48, 15, 165, 156 277; przejęta przez gminę od p. K. do p. T.47.400,00 zł30.06.2017 r.Projekt niezakwalifikowany ze względów merytorycznych patrz "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018" § 6 ust. 6 pkt. 2), 3) UZASADNIENIE: Podany zakres prac nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego za kwotę wskazaną w propozycji projektu. Rzeczywisty koszt wnioskowanych robót przekroczyłby kwotę przeznaczoną dla sołectwa Olchawa w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
32Janina KolarzŚcieżka spacerowo-rowerowa (rekreacyjna) wzdłuż rzeki Leksandrówki w KobyluKobyle96.000,00 zł30.06.2017 r.Projekt niezakwalifikowany ze względów merytorycznych patrz "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018" § 6 ust. 6 pkt. 2) UZASADNIENIE: Odcinek szlaku ścieżki spacerowo-rowerowej, od siłowni do boiska sportowego w Kobylu, planowany jest przez tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „LZ” - tereny zadrzewień (część działek nr: 961/3 i 943 w Kobylu).Ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kobyle, nie dopuszczają możliwości realizacji planowanego zadania w tym obszarze.
34Jerzy KokoszkaUtwardzenie drogi Kobyle wzdłuż posesji Kobyle 355- Podgródek KobylskiKobyle Podgródek droga przy działce nr 36/1 w miejscowości Kobyle. Odcinek około 0,5 km.40.000,00 zł03.07.2017 r.Projekt niezakwalifikowany ze względów formalnych patrz "Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018" § 6 ust. 7 z uwzględnieniem § 5 ust. 8 UZASADNIENIE: Wniosek wpłynął po terminie.