Miejscowość Chronów Projekt nr 15 – Poprawa infrastruktury w Chronowie – Stadion Sportowy – etap II

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono dziennik budowy. Zakupiono tarcicę na więźbę dachową oraz blachę trapezową na pokrycie wiaty rekreacyjnej na stadionie sportowym w m. Chronów.