Miejscowość Kobyle Projekt nr 6 – Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

W ramach zadania wykonano remont i przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylu za łączną kwotę w wysokości 112 996,00 zł w tym kwota w wysokości 48 496,00 zł płatna w ramach środków Budżetu Obywatelskiego.