Miejscowość Kopaliny – projekt nr 22 – Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 47/13, 49/22, 50/1 oraz 50/4 w miejscowości Kopaliny

W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego za łączną kwotę 4 804,54 zł. Wybudowano 1 lampę hybrydową na dz. nr 47/13 w miejscowości Kopaliny za łączną kwotę w wysokości 18 437,70 zł z czego kwota 16 397,46 zł płatna ze środków Budżetu Obywatelskiego natomiast kwota 2 040,24 zł płatna ze środków własnych.