Miejscowość Królówka – projekt nr 11 – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Królówce

Wykonano audyt termomodernizacyjny wraz z zestawieniem efektu ekologicznego budynku OSP, opracowano aktualizację kosztorysów. Zawarta została umowa z Wykonawcą na realizację zadania z terminem wykonania do 17.08.2022 r. Całkowity koszt zadania wynosi 688 996,33 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 199 867,15 zł z czego kwota 73 410,00 zł stanowiła środki z Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplono poddasze. Pozostała część zadania pozostaje w trakcie realizacji.