Miejscowość Łomna – projekt nr 16 – Zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku komunalnego na działce nr 203 w miejscowości

W ramach zadania zakupiono materiały do remontu pomieszczeń budynku komunalnego na działce nr 203 w miejscowości Łomna. Wykonano ocieplenie ścian i zakupiono podgrzewacz wody