Miejscowość Muchówka – projekt nr 14 -Remont i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce – etap II

W ramach zadania wykonana została nowa bezpieczna nawierzchnia  bezspoinowa, zamontowane zostały nowe urządzenia (piaskownica, bujaki, karuzela) oraz wyremontowano część istniejących urządzeń (huśtawkę, równoważnię, zestaw zręcznościowy). Wykonana została również siłownia zewnętrzna z czterema urządzeniami do ćwiczeń. Całkowity koszt zadania wyniósł 134 999,88 zł, w tym kwota 37 806,00 zł płatna ze środków Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota 47 678,50 zł płatna ze środków Funduszu Sołeckiego.