Miejscowość Olchawa – projekt nr 1 – Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchawa

W ramach zadania wykonan mapy oraz dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchawa na działce nr 264/10. Wybudowano 4 słupy wirowe z oprawami led na długości 217 mb napowietrznej linii w miejscowości Olchawa w stronę Nieszkowic.