W trakcie realizacji jest rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Stary Wiśnicz: wzdłuż dr. gminnej dz. nr 117 (Podgródek) na odcinku ok. 570 mb. Wartość: 25.461,00 zł.