W terminie od 11 do 28 września br. mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz mogą dokonać wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

To już  IV edycja przedsięwzięcia mającego na celu umożliwienie obywatelom podjęcie decyzji o wydatkowaniu części środków z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz, a także aktywizację mieszkańców, budowanie więzi lokalnych, poznawanie reguł demokracji i samorządności.

W tym roku na liście poddanej pod głosowanie znalazło się 31. projektów. Wszystkie złożone propozycje projektów pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Podobnie jak w latach ubiegłych na realizację zadań w ramach BO przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł, którą podzielono proporcjonalnie na poszczególne miejscowości w przeliczeniu na ilość mieszkańców:

 • Osiedle Nowy Wiśnicz – 196 341 zł
 • Sołectwo Chronów – 32 977 zł
 • Sołectwo Kobyle – 97 049 zł
 • Sołectwo Kopaliny – 40 642 zł
 • Sołectwo Królówka – 153 818 zł
 • Sołectwo Leksandrowa – 60 168 zł
 • Sołectwo Łomna – 38 328 zł
 • Sołectwo Muchówka – 76 005 zł
 • Sołectwo Olchawa – 47 151 zł
 • Sołectwo Połom Duży – 43 318 zł
 • Sołectwo Stary Wiśnicz – 171 970 zł
 • Sołectwo Wiśnicz Mały – 42 233 zł

Głosować można za pośrednictwem strony internetowej https://bo.nowywisnicz.pl, listownie na adres urzędu lub osobiście w sekretariacie urzędu (w poniedziałki od 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).