Zgodnie z harmonogramem publikujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Lp.WnioskodawcaNazwa projektu wnioskodawcyUrzędowa nazwa projektuLokalizacjaWartość projektuData wpływu
1Adam BrzegowyRemont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka "Skotnica-Nowy Świat" w m. KrólówkaDroga wewnętrzna od drogi wojewódzkiej nr 3544 po działkach nr 3373 i nr 3359/6 na odcinku 500 mb do skrzyżowania w m. Królówka107 600 zł14.06.2018 r.
2Jan CieślaWyżwirowanie i wywalcowanie drogi wewnętrznej dz. nr 30/5 i odprowadzenie wody z tej drogiRemont drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości KopalinyDroga wewnętrzna dz. nr 30/5 w m. Kopaliny40 642 zł18.06.2018 r.
3Elżbieta ŁacnaKontynuacja budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz poszerzeniem drogiBudowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286 K w m. Leksandrowa – etap IVBudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 580286 K. Jest to skrzyżowanie oraz rozjazd dróg: w kierunku Lipnicy Murowanej, w kierunku ujęcia wody w Leksandrowej oraz w kierunku Bukowca (szlak biało-niebieski)60 168 zł18.06.2018 r.
4Danuta PapieżBudowa chodnika - wykonanie proejktu budowlanegoOpracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580282 K Stary Wiśnicz (Kobyle (strona południowa) w m. Stary WiśniczBudowa chodnika w ciągi drogi gminnej nr 1473/1 w m. Stary Wiśnicz - strona południowa, od plebani w stronę Kobyla20 000 zł21.06.2018 r.
5Stanisław TaborRemont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce (kolejny etap)Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce107 672 zł22.06.2018 r.
6Małgorzata GrabiecNawierzchnia asfaltowa parking przy siłowni. Plac zabaw z ogrodzeniem. Asfaltowanie drogi gminnej 580282 K - kontynuacjaPoprawa infrastruktury w Kobylu- parking, plac zabaw, drogaParking przy siłowni zewnętrznej w miejscowości Kobyle. Boisko przy siłowni zewnętrznej w m. Kobyle. Droga gminna nr 580282 K w miejscowści Kobyle.97 049 zł22.06.2018 r.
7Łukasz JeziorekRemont drogi wewnętrznej po działce nr 79 w miejscowości LeksandrowaLeksandrowa działka nr 79- droga wewnętrzna prowadzi do agroturystyki "Henrykówka"60 168 zł25.06.2018 r.
8Tomasz FidorModernizacja drogi gminnej po działce nr 3728-511/2Przebudowa drogi wewnętrznej po działkach nr 3728, 511/2 w miejscowości KrólówkaKrólówka droga wewnętrzna nr 3728-511/2 46 000 zł25.06.2018 r.
9Sławomir GolemiecPrzebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa (kontynuacja)Droga gminna nr 580282K strona południowa po dz. nr 1165 i 1393 (tj. od działki nr 1142 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną tj. łącznik w stronę kościoła) w miejscowości Kobyle 97 049 zł25.06.2018 r.
10Władysław StaryPrzebudowa drogi gminnej nr 580275K Królówka - Muchówka w miejscowości MuchówkaPrzedmiotem wniosku jest poszerzenie i asfaltowanie drogi gminnej na dł. około 350 mb - od dz. nr 787/3 w kier. Królówki76 005 zł25.06.2018 r.
11Damian CapigaPrace remontowe przy remizie OSP Nowy Wiśnicz oraz zakup doposażeniaOchotnicza Straż Pożarna w Nowym Wiśniczu 32-720 Nowy Wiśnicz ul. Kazimierza Wielkiego 658 900 zł26.06.2018 r.
12Jacek TrzeciakBudowa placu zabawBudowa placu zabaw przy szkole w m. Połom DużyPlac przy Szkole Filialnej w Połomiu Dużym dz. nr. 34843 318 zł26.06.2018 r.
13Katarzyna MatrasRemont ogrodzenia przedszkola w Starym WiśniczuStary Wiśnicz 38950 400 zł27.06.2018 r.
14Izabela ProkopWymiana stolarki w budynku byłej szkoły w ŁomnejBudynek byłej szkoły w Łomnej38 328 zł27.06.2018 r.
15Jan SysłoPołożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 426 w miejscowości Wiśnicz MałyAsfalt na drodze w kierunku "Przymiarki" nr drogi 426, droga wewnętrzna 42 233 zł27.06.2018 r.
16Aneta SopataRemont dróg dojazdowych do gruntów rolnych po dz. 299/1 i 48. Montaż lampy i projekt na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej. Zakup ławek ogrodowych na plac przy świetlicy wiejskiej.Poprawa infrastruktury w Olchawie - drogi, oświetlenie, rekreacjaOlchawa droga po dz. 299/1 i 48. Montaż 1 lampy przy drodze powiatowej od strony Nieszkowic. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej. Zakup ławek ogrodowych na plac przy świetlicy wiejskiej.47 151 zł27.06.2018 r.
17Marcin KortaBudowa chodnika przy ul. Matejki - II etapul. J.Matejki (od sklepu Lewiatan do figurki) (od MARKI do Lewiatana pozostała część)137 341,70 zł28.06.2018 r.
18Stanisław GolonkaRemont drogi gminnej -. Kr?l?wka (Uzbornia I)Remont drogi wewnętrznej po dz. nr 1396, 1397 oraz przebudowa drogi wewnętrznej po dz. nr 2132 w miejscowości Królówka (Uzbornia I)Przedmiotem realizacji jest remont drogi wewnętrznejj po działkach 1396, 1397 oraz 2132 w Królówce (Uzbornia I) na odcinku około 600 mb107 672 zł2018-06-28 r.
19Maciej ŁazowskiOświetlenie drogi na PodgródkuOpracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary WiśniczDroga wewnętrzna dz. nr 4/1 w miejscowości Stary Wiśnicz20 000 zł28.06.2018 r.
20Halina WronaModernizacja drogi wewnętrznej po dz. nr 221/1 w OlchawiePrzebudowa drogi wewnętrznej po dz. nr 221/1 w OlchawieGórny odcinek drogi nr 221/1 w Olchawie. Rozpoczynający się przy dr. nr 223- do końca drogi nr 221/1.47 151 zł28.06.2018 r.
21Jolanta PaprotaDalszy ciąg remontu i modernizacji drogi gminnejRemont drogi gminnej G580300 K po działce nr 6 w m. Połom Duży - kontynuacjaDroga połozona jest na działce nr 6 w Połomiu Dużym (pogranicze Polomia Dużego i Leksandrowej)43 318 zł28.06.2018 r.
22Paulina RębilasPlac zabaw dla dzieci z Przedszkola w Kr?l?wcePlac zabaw dla dzieci przy przedszkolu w m Kr?l?wkaTeren zielony za budynkiem "Małej Szkoły", przy Przedszkolu w Królówce, Królówka 444. Działka nr 2611/146 000 zł28.06.2018 r.
23Anna WaśkoKompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (II etap)Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu Stary Wiśnicz 480 32-720 Nowy Wiśnicz działka nr 1472, 1472/4120 000 zł29.06.2018 r.
24Tadeusz KoziołWykonanie zadaszenia podestu znajdującego się na stadionie sportowym wraz z asfaltowaniem miejsca przeznaczonego do ćwiczeń oraz wyprofilowanie chodnika łączącego szkołę i stadionPoprawa infrastruktury w Chronowie - stadion sportowy, dojście do stadionuBoisko sportowe LKS "Gryf- Chron?w"32 977 zł29.06.2018 r.
25Sławomir BłoniarzZakup materiałów do modernizacji i zagospodarowania terenu przy Remizie OSP Stary Wiśnicz Stary Wiśnicz 472, teren przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu 32 000 zł29.06.2018r.
26Elżbieta PalejRemont drogi 412/2 w miejscowości Połom DużyRemont drogi wewnętrznej po działce nr 412/2 w miejscowości Połom DużyPołom Duży droga wewnętrzna po działce nr 412/2. Od skrzyżowania w kierunku rezerwatu Kamień Grzyb43 318 zł29.06.2018r.
27Jacek BiłosWykup działek pod budowę boiska sportowego oraz rozpoczęcie procesu budowy tego boiskaWykup działek pod budowę boiska sportowego oraz rozpoczęcie procesu budowy w m. KrólówkaCzęść działek nr 479/1, 480/1, 481/1, 483, 484/246 145,40 zł29.06.2018 r.
28Krystyna BiernatWymiana podłogi w sali komputerowej świetlicy. Założenie klimatyzacji w pomieszczeniu sala górna. Odmalowanie boazeri na świetlicy w KobyluRemont budynku świetlicy w m. Kobyle oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 580282K.Świetlica Wiejska w Kobylu. Droga gminna nr 580282K97 049 zł29.06.2018 r.
29Janusz StokłosaRemont ul. Kazimierza BrodzińskiegoDroga nr 105 (Leksandrowa) i droga nr 492 (Nowy Wiśnicz)58 902,30 zł29.06.2018 r.
30Marcin Zagrodzki Zakup sprzętu na wyposażenie obiektu sportowego w Starym WiśniczuStadion sportowy Stary Wiśnicz45 500 zł29.06.2018 r.
31Natalia Dudek Remont drogi gminnej w Królówce nr 1445Remont drogi gminnej nr 580275 K (po dz. nr 1445/3) w miejcowości KrólówkaDroga biegnąca wzdłuż działek m..in. Nr 2227, 2228, 3141, 3192, 3193, 3198, 3199, od "Pięknych Ogrodów" po "Uzbornie I'107 672,60 zł29.06.2018 r.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 (PDF)