Wykonano remont drogi gminnej nr 580280 (ul. Ogrodowa) w Nowym Wiśniczu polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.