Wykonano remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olchawa po działce nr 48, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych, na długości 140 mb o wartości 26 560,01 zł.

Zadanie płatne w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2017 sołectwa Olchawa i dofinansowania z FOGR.