Opracowano dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego dla zad pn: Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie I etap inwestycji.