Wykonano remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olchawa działka nr 15/2, polegający na wykonaniu nawierzchni betonowej na długości 178 mb  oraz wydłużono drogę o odcinek 70 mb. Łącznie prace obejmowały 248 mb.

Wartość robót: 23 418,30 zł +9 250,00 zł . Zadanie płatne w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2017 sołectwa Olchawa i dofinansowania z FOGR.