Wykonano remont drogi gminnej po działce nr 1/68 w miejscowości Kopaliny na odcinku o długości 308 mb, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zadanie płatne w ramach Budżetu Obywatelskiego sołectwa Kopaliny na 2017 rok (31.706,00 zł) oraz ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kopaliny (14.226,21 zł).

Całkowity koszt robót: 45 932,21 zł.