Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej po działkach nr 274/1, 272/2, 275/1, 264/2, 265/5, 265/4, 266/2 w miejscowości Królówka, polegający na budowie nawierzchni betonowej, długości 200 mb.

Wartość: 38 757,25 zł.