Kontynuowana jest budowa chodnika przy drodze gminnej 580273K w Chronowie – Krasna Góra. Chodnik powstanie na długości ok. 45 mb. Wartość zaplanowanych prac: 52 113,83 zł. Nowy odcinek chodnika zapewni bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci uczęszczających do znajdującej się nieopodal Szkoły Podstawowej.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Nowy Wiśnicz w ramach Budżetu Obywatelskiego i z Funduszu Sołeckiego sołectwa Chronów.