Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu zyskał nową, bezpieczną nawierzchnię. Prace polegały na wymianie około 272 m2  nawierzchni na bezspoinową w kolorze zielonym. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 156 948,15 zł z czego 120 260,70 zł to środki z Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota 36 687,45 zł to środki z budżetu gminy.