W ramach zadania wykonano monitoring na budynku świetlicy, zakupiono materiał do utwardzenia terenu przy budynku, m.in.: kostkę, obrzeża, piasek, beton, hydroizolację. Zakupiono materiał do zagospodarowania terenu wokół świetlicy, m.in.: rośliny i krzewy ozdobne, donice, zrębki. Zakupiono sprzęt nagłaśniający do obsługi imprez realizowanych przy świetlicy wiejskiej. Całkowita wartość zadania wyniosła 19 388,75 zł.