W ramach zadania zakupiono sprzęt tj. dron wraz z bateriami, lonżę oraz namiot z nadrukiem za kwotę 36 927,92 zł oraz ubrania koszarowe wraz z butami strażackimi za kwotę 1 410,00 zł. Łącznie na w/w sprzęt i umundurowanie wydatkowano kwotę 38 337,92 zł.