W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa oświetlenia alejek na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu. Zakupiony został materiał do wykonania oświetlenia alejek (lampy oświetleniowe, fundament do lamp, kable, zabezpieczenia bezpiecznikowe, głośniki, przewody do nagłośnienia). Łączny koszt zadania wyniósł 59 482,78 zł, z czego kwota w wysokości 58 037,10 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota 1 445,68 zł płatna z budżetu gminy.