W ramach zadania wykonano modernizację drogi wewnętrznej po dz. nr 30/5 w m. Kopaliny polegającą na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego na długości ok. 80 mb za łączną kwotę 97 075,45 zł, z czego kwota w wysokości 21 999,76 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego, natomiast kwota w wysokości 14 310,16 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.