W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową o długości ok. 68 mb za łączną kwotę 97 075,45 zł, z czego kwota 46 586,09 zł płatna z Funduszu Sołeckiego, kwota 44 119,00 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego, kwota 6 370,36 zł płatna ze środków budżetu gminy.