Budżet Obywatelski na rok 2025

Rozpoczyna się już dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz będą mieli możliwość zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu gminy.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego ruszy 29 kwietnia i potrwa do 29 maja bieżącego roku. Do dyspozycji Mieszkańców w ramach kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego przeznaczono 1 000 000,00 zł z podziałem na poszczególne miejscowości/osiedle.

Wnioski należy składać na specjalnym formularzu, którego wzór określił Burmistrz Nowego Wiśnicza stosownym zarządzeniem. Formularz od 29 kwietnia br. będzie dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu oraz na stronie www.bo.nowywisnicz.pl

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2025 oraz podział środków w wysokości 1 000 000,00 zł na poszczególne sołectwa (osiedla).
O terminach poszczególnych etapów będziemy Państwa informować na bieżąco.