Miejscowość Połom Duży – projekt nr 13 – Remont drogi wewnętrznej po działce nr 573/4 w miejscowości Połom Duży

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na działce nr 573/4 w miejscowości Połom Duży na długości 75,70 mb.