Nowy Wiśnicz – projekt nr 10 – Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy Wiśnicz

W ramach zadania zawarto umowę z Wykonawcą na modernizację placu zabaw w miejscowości Nowy Wiśnicz z terminem realizacji do dnia 22.07.2022 r. Całkowity koszt zadania wynosi 349 000,00 zł z czego kwota 96 814,00 zł stanowią środki z Budżetu Obywatelskiego. Zadanie pozostaje w trakcie realizacji.