Miejscowość Leksandrowa – projekt nr – Remont poboczy drogi gminnej nr 580286K w miejscowości Leksandrowa

W ramach zadania wykonano powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, grysem kamiennym na długości ok 1 220,00 mb.